Konkurs „Policja w przyszłości oczami dzieci i młodzieży”

Komenda Powiatowa Policji w Tomaszowie Lubelskim w ramach 100-lecia powołania Policji Państwowej organizuje konkurs pod nazwą „Policja w przyszłości oczami dzieci i młodzieży”. Konkurs adresowany jest do uczniów klas I-VIII, powiatu tomaszowskiego, woj. lubelskiego.Nagrody za najciekawsze prace zostaną wręczone w dniu 20 lipca 2019 podczas policyjnego festynu z okazji Święta Policji w Tomaszowie Lubelskim.

Do udziału w konkursie pod nazwą „Policja w przyszłości oczami dzieci i młodzieży” zapraszamy uczniów klas I-VIII szkół powiatu tomaszowskiego, woj. lubelskiego.

Zadaniem konkursu jest przygotowanie prac z wykorzystaniem dowolnej techniki, mogą mieć  różną formę artystyczną np. plakat, obraz, rysunek, grafika komputerowa itp. Praca powinna być artystyczną wypowiedzią uczestnika konkursu na powyższy temat i przygotowana samodzielnie. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną wykonaną pracę.

Prace konkursowe można przynieść osobiście lub wysłać pocztą na adres:

Komenda Powiatowa Policji w Tomaszowie Lubelskim

Wydział Prewencji

ul. Stefana Żeromskiego 4

22-600 Tomaszów Lubelski

z dopiskiem: Konkurs Policja w przyszłości oczami dzieci i młodzieży”.

 

w terminie do dnia 20 czerwca 2019 roku.

           

            Na odwrocie (rewersie) pracy należy zamieścić następujące informacje:

  • imię i nazwisko autora,
  • wiek,
  • nazwę i adres szkoły,
  • numer telefonu kontaktowego do rodziców.

Ponadto do pracy należy dołączyć oświadczenie z podpisem rodzica/opiekuna prawnego, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu – prace niezawierające oświadczenia nie będą brane pod uwagę w konkursie.

 

            Regulamin konkursu i załącznik do regulaminu dostępny w załącznikach.

           

Wręczenie nagród dla laureatów konkursu odbędzie się podczas policyjnego festynu z okazji Święta Policji w Tomaszowie Lubelskim w dniu 20 lipca 2019 roku. Prace biorące udział w konkursie można będzie potem obejrzeć na specjalnej wystawie.

 

Szczegółowych informacji o konkursie udziela: asp. Wioletta Myszczyńska – Asystent Wydziału Prewencji KPP w Tomaszowie Lubelskim (tel. 84 664 82 42).

 

źr. KPP Tomaszów Lubelski