Konkurs na LOGOTYP

Stowarzyszenie Samorządów Euroregion Roztocze ogłasza konkurs na LOGOTYP

Celem konkursu jest uzyskanie oryginalnego projektu logotypu Stowarzyszenia Samorządów Euroregion Roztocze, który stanie się oficjalnym znakiem graficznym systemu identyfikacji wizualnej, powinien jednoznacznie kojarzyć się z Roztoczem jako krainą geograficzną oraz w syntetyczny sposób wyrażać działalność, charakter i aspiracje Stowarzyszenia Samorządów Euroregion Roztocze.

Prace należy składać do 5 października 2020 r. do godziny 15.30

Prace konkursowe, można dostarczać do Organizatora konkursu na dwa sposoby:

  1. Do Biura Organizatora – osobiście lub za pośrednictwem poczty: Stowarzyszenie Samorządów Euroregion Roztocze, ul. Lwowska 80 lok. 5-6, 22-600 Tomaszów Lubelski, w kopercie z tytułem „Konkurs na logotyp Stowarzyszenia Samorządów Euroregion Roztocze (liczy się data wpływu, nie data stempla pocztowego).
  2. Za pośrednictwem poczty elektronicznej na e-mail Organizatora: euroregion.roztocze@gmail.com.

 

Nagroda 1000 zł!!!

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu zawiera Regulamin Konkursu.

W razie pytań i wątpliwości dodatkowych informacji na temat konkursu można uzyskać w Biurze Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Roztocze tel.: (84) 543 20 80, e-mail: euroregion.roztocze@gmail.com

 

Rozstrzygnięcie konkursu do dnia 16 października 2020 r.

Ogłoszenie wyników na profilu Facebook Euroregionu Roztocze

 

REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT LOGOTYPU STOWARZYSZENIA SAMORZĄDÓW EUROREGION ROZTOCZE

OŚWIADCZENIE O UDZIALE W KONKURSIE

OŚWIADCZENIE O AKCEPTACJI POSTANOWIEŃ REGULAMINU

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH – RODO

 

źr. UM Tomaszów Lubelski