Konferencja dotycząca funkcjonowania systemu wsparcia społeczno – zawodowego

Dnia 17 czerwca 2021r. w Lokalnym Centrum Wspierająco – Aktywizującym PSONI Koło w Tomaszowie Lubelskim odbyła się konferencja dotycząca funkcjonowania systemu wsparcia społeczno – zawodowego, realizowanego przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnoprawnością Intelektualną Koło w Tomaszowie Lubelskim, w której uczestniczyła Wójt Gminy Tomaszów Lubelski Marzena Czubaj – Gancarz.
Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą pod przewodnictwem J. E. bp dr hab. Mariana Rojka, Ks. Mieczysława Grabowskiego oraz Ks. Jerzego Sopla.
Kolejnym punktem konferencji było zwiedzanie budynku Lokalnego Centrum Wspierającego, po czym wystąpiła Pani Stanisława Raczkiewicz z okazji zakończenia wieloletniej działalności w Zarządzie Koła Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Tomaszowie Lubelskim.
Na konferencji przemowę wygłosił także Pan Sebastian Kułaj Dyrektor Domu Pomocy Społecznej prowadzonego przez PSONI Koło w Tomaszowie Lubelskim.
Zwieńczeniem uroczystości było wystąpienie zaproszonych gości, którzy mogli zabrać głos.
Wójt Gminy Tomaszów Lubelski Marzena Czubaj Gancarz wręczyła upominek Pani Stanisławie Raczkiewicz dziękując tym, samym za wieloletnią i bardzo dobrą współpracę.
źr. UG Tomaszów Lubelski