Kobiety „rządzą” w Gminie Susiec

photo.php8 Zespołów Śpiewaczych, 7 Kół Gospodyń Wiejskich, 7 Stowarzyszeń, Radne, Sołtyski, Dyrektorki jednostek podległych gminie i Dyrektorki instytucji kultury łącznie 200 Pań z gminy Susiec spotkało się na uroczystości specjalnie przygotowanej dla nich.

W niedzielne popołudnie w Gminnym Ośrodku Kultury w Suścu 6 marca 2016 r. odbyła się uroczystość z okazji Dnia Kobiet. Na zaproszenie Wójta Gminy Susiec – Zbigniewa Naklickiego przybyło, aż 220 gości min.: Starosta Tomaszowski – Jan Kowalczyk, Prezes Zarządu LGD „Roztocze Tomaszowskie” – Ewa Piwko-Witkowska, Sekretarz Gminy – Tadeusz Suski, Przewodniczący Rady Gminy – Leszek Ważny oraz kobiety działające w zespołach, KGW, stowarzyszeniach, radne, sołtyski i dyrektorki. Panie w tym szczególnym dniu otrzymały kwiaty, nagrody finansowe i upominki. Na koniec spotkania odbył się słodki poczęstunek za który dziękujemy wszystkim Kołom Gospodyń Wiejskich.

Organizatorem uroczystości był GOK i Wójt Gminy Susiec.

Podczas części artystycznej wystąpiła młodzież działająca przy GOK, Zespół The Black Rose oraz odbyła się prezentacja wszystkich grup działających w Gminie Susiec, którą przedstawiła Dyrektorka GOK – Joanna Kowalczuk dziękując zarazem za wspaniałą współpracę na rzecz naszej lokalnej społeczności.

źr.gok.susiec.pl