Kierunek Lubelskie Krajobrazy

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji akcji promującej wiedzę nt. lubelskich parków narodowych i krajobrazowych #kieruneklubelskiekrajobrazy. Tym razem, aby powalczyć o cenne nagrody, wystarczy zamiłowanie do przyrody, fotografii oraz posiadanie konta na Instagramie. Zabawa potrwa, aż do 12 grudnia.

 

Duże zainteresowanie ubiegłoroczną edycją akcji połączone z wysokimi walorami artystycznymi nadesłanych zdjęć przekonało nas, że warto kontynuować tę zabawę.
W Lubelskiem jest wciąż tyle pięknych miejsc do odkrycia
mówi Członek Zarządu Województwa Lubelskiego Sebastian Trojak.   

 

Celem akcji, w ramach projektu „Lubelskie spotkania z przyrodą” jest promocja potencjału przyrodniczego województwa lubelskiego, edukacja ekologiczna oraz uwrażliwianie uczestników na kwestie ochrony środowiska, a także zachęcanie
do odwiedzania lubelskich parków narodowych i krajobrazowych. Akcja ma charakter otwarty, co oznacza, że może brać w niej udział każda zainteresowana osoba, która profesjonalnie lub amatorsko zajmuje się fotografią (również dzieci).

 

Zadaniem uczestnika jest wykonanie fotografii ukazującej w oryginalny sposób niepowtarzalne piękno przyrody ożywionej i nieożywionej na terenie Roztoczańskiego Parku Narodowego, Poleskiego Parku Narodowego oraz siedemnastu parków krajobrazowych zlokalizowanych w granicach województwa lubelskiego.

Co trzeba zrobić, aby włączyć się do akcji?

 

  • umieścić na swoim koncie w aplikacji Instagram dowolną liczbę przyrodniczych fotografii wykonanych w miesiącu, w którym są publikowane (zdjęcia wykonane w styczniu powinny być opublikowane w styczniu, lutowe w lutym itd.),
  • opatrzeć je hasztagiem #kieruneklubelskiekrajobrazy.

Fotografie:

  1. można wykonać smartfonem,
  2. mogą być wykonane zarówno w technice kolorowej, jak i czarno-białej,
  3. nie mogą zawierać wizerunku osób (tylko przyroda!),
  4. na, których widoczne będą zmiany polegające na fotomontażu oraz manipulacji cyfrowej, nie będą brały udziału w konkursie.

Do oceny zakwalifikowane będą zdjęcia opublikowane w terminie od 8 stycznia
do 12 grudnia
, przy czym o nagrody za najlepsze zdjęcie miesiąca powalczą fotografie opublikowane w terminie od pierwszego do ostatniego dnia danego miesiąca (1-28 lutego, 1-31 marca itd.) z wyłączeniem stycznia i grudnia. O nagrodę

za najlepsze zdjęcie stycznia będą rywalizować fotografie opublikowane od dnia ogłoszenia akcji do 31 stycznia, natomiast o nagrodę za najlepsze zdjęcie grudnia – opublikowane w dniach od 1 do 12 grudnia.

Autorom dwunastu fotografii uznanych przez jury za najpiękniejsze (po jednej w danym miesiącu), zostaną przyznane nagrody miesiąca: 12 kart zakupowych o wartości 500 zł każda. Dodatkowo jeden z laureatów, otrzyma nagrodę główną za „zdjęcie roku”: kartę zakupową o wartości 1500 zł.

Wyniki zabawy (zdjęcie miesiąca oraz imię i nazwisko autora) będą cyklicznie publikowane na stronie internetowej: www.lubelskie.pl/srodowisko na początku każdego miesiąca, począwszy od lutego. Informacja o laureacie nagrody grudnia,  a także autorze „zdjęcia roku” zostanie opublikowana pod koniec grudnia. Jednocześnie laureaci poszczególnych nagród zostaną powiadomieni indywidualnie, pocztą elektroniczną lub telefonicznie.

Dwanaście zwycięskich zdjęć zostanie wykorzystanych w kalendarzu
na 2022 rok.

Wszelkie informacje dotyczące akcji można znaleźć na stronie: www.lubelskie.pl/srodowisko.