Jubileusz 70-lecia Zespołu Szkół Nr 4 im. Jarosława Dąbrowskiego

zs4 211 czerwca 2016 roku świętowaliśmy jubileusz 70-lecia Zespołu Szkół Nr 4 im. Jarosława Dąbrowskiego. W obchodach uczestniczyli zaproszeni goście, byli dyrektorzy, emerytowani nauczyciele i absolwenci. Święto naszej szkoły uświetnili swoją obecnością: ks. prof. dr hab. Edward Walewander, pan prof. dr hab. Józef Kuczmaszewski, Wicestarosta Tomaszowski Jerzy Wereszczak, Lubelski Wicekurator Oświaty Eugeniusz Pelak, Burmistrz Tomaszowa Lubelskiego pan Wojciech Żukowski, dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych, oraz inni przedstawiciele firm i instytucji powiatu i gminy.
Uroczystości jubileuszowe rozpoczęły się na terenie szkoły już około godz. 9.30, kiedy w progach Jubilatki pojawili się pierwsi absolwenci i zaproszeni goście. Serdecznie powitani przez pracowników szkoły z zainteresowaniem zwiedzili swoje dawne sale lekcyjne i obejrzeli archiwalne zdjęcia. Wielu wzruszeń dostarczyły wszystkim spotkania  absolwentów z nauczycielami oraz kolegami i koleżankami z dawnych lat. Kroniki i dawne zdjęcia przywołały wspomnienia zdarzeń, które bezpowrotnie minęły, ale wciąż kojarzą się z tym, co najpiękniejsze: z młodością i szkołą.
O godzinie 10:30 wszyscy zebrani wyruszyli w uroczystym pochodzie ulicami miasta, aby wziąć udział w Mszy świętej w Kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa, koncelebrowanej przez siedmiu księży, z których czterech ukończyło naszą szkołę. Odprawił ją, również absolwent naszej szkoły, ks. prof. dr hab. Edward Walewander.
Część oficjalną w Tomaszowskim Domu Kultury około godziny 12.45 rozpoczął dyrektor szkoły pan Janusz Joniec okolicznościowym przemówieniem. Uroczystość uświetniły również ciepłe słowa dostojnych gości, którzy na ręce dyrektora złożyli upominki i listy gratulacyjne.  Pracownicy szkoły i uczniowie z wielką radością przyjęli prezent od Tomaszowskiego Starosty pana Jana. Kowalczyka w postaci czeku na 70 tysięcy złotych. Podarowane pieniądze poświęcone zostaną na doposażenie warsztatów szkolnych.

 
Na scenę TDK poproszeni zostali emerytowani pracownicy kadry kierowniczej naszej szkoły, gdzie dyrektor Janusz Joniec wręczył im pamiątkowe statuetki w dowód szacunku i wdzięczności za wieloletnią pracę. Nie zapomniano również o uczniach, którzy wnieśli swój wkład w kształtowanie wizerunku Jubilatki. Listy gratulacyjne, a także drobne upominki, otrzymali rodzice: Rafała Łachety, Wojciecha Murzacza, Radosława Mrozka, Jakuba Darmochwała oraz Kacpra Bieleckiego. Sukcesy sportowe i naukowe wymienionych uczniów, rozsławiają nazwę naszej szkoły nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Wśród zebranych znaleźli się najstarsi absolwenci: panowie Władysław Matyjanka i Antoni Pliszka, którzy ukończyli naszą szkołę w 1955  roku. Najmłodszym absolwentem okazał się Wojciech Murzacz, tegoroczny maturzysta.
Część oficjalna zakończyła się występem uczniów naszej szkoły, którzy recytacją i śpiewem zainspirowali zebranych do refleksji i wspomnień. Nostalgiczny nastrój zmienił się w radość i zabawę już o godzinie 17, kiedy to w zajeździe Biesiada  uczestnicy uroczystości jubileuszowych wzięli udział we wspólnym bankiecie. Było głośno i wesoło, bo jak inaczej może świętować około 250 absolwentów razem z zaproszonymi gośćmi i aktualnymi pracownikami szkoły.
Szkolny jubileusz kryje w sobie wielką siłę, jest nią przywiązanie do szkoły, kolegów, koleżanek i nauczycieli.
Nie jest to tylko sentymentalny powrót do przeszłości, ale znakomita okazja do pokazania tym, którzy uczą się w niej aktualnie, że szkoła to niezwykle ważny element w życiu każdego człowieka. To ci najmłodsi muszą zrozumieć, że aktualnie to oni tworzą historię swojej szkoły, muszą czuć, że są z nią złączeni, za nią odpowiedzialni, zarówno dzisiaj, jak i w przyszłości jako jej absolwenci.

Beata Pawłucka

źr. zs4.tl24.pl