Jubileusz 5–cio lecia Kół Gospodyń Wiejskich

phoca_thumb_l_DSC00852W sobotę, 16 kwietnia br.  Koła Gospodyń Wiejskich obchodziły swój Jubileusz – 5 -cio lecia działalności. Obecnie na terenie Gminy istnieje 10 aktywnie działających Kół Gospodyń Wiejskich, które poprzez swoją pracę i zaangażowanie ubogacają nie tylko lokalne ale również powiatowe uroczystości. Tworzą je panie skupione w poszczególnych kołach: KGW Dutrów, KGW Kryszyn, KGW Łykoszyn, KGW Nowosiółki, KGW Poturzyn, KGW Radków, KGW Telatyn, KGW Telatyn II, KGW Wasylów i KGW Żulice. Aktualnie we wszystkich Kołach Gospodyń Wiejskich gminy Telatyn  skupione są 122 osoby. Każde Koło stara się w jak najlepszy sposób prezentować swe umiejętności wypiekając różnego rodzaju ciasta, przygotowując różnorodne dania czy też tworząc okolicznościowe rękodzieło.
Wśród zaproszonych gości, na sobotniej uroczystości znaleźli się: Prezes Stowarzyszenia G6 Grzędy Sokalskiej – pan Józef Woch, Prezes Roztoczańskiego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych – pan Feliks Rębacz z małżonką, Prezes Zrzeszenia Producentów Zbóż ,,Agro” w Telatynie – pan Jacek Korytko z małżonką, Komendant Zarządu Gminnego OSP RP – pan Zbigniew Wrona, Radni Gminy Telatyn na czele z Przewodniczącym Rady Gminy – panem Dariuszem Skwarkiem, Sekretarz Gminy Telatyn – pan Mieczysław Szaruga  oraz sołtysi poszczególnych wsi i ludzie zaprzyjaźnieni z Kołami Gospodyń Wiejskich.
Podczas części oficjalnej, po uroczystym powitaniu nastapiło sprawozdanie z 5 – cio letniej działalności Kół, które zaprezentowała Przewodnicząca Zarządu Gminnego KGW Gminy Telatyn pani Alicja Osuch, która scharekteryzowała  dotychczasową działalność Kół –  ,,Koła Gospodyń Wiejskich w Gminie Telatyn istaniały już w latach 70-tych i zrzeszały sie przy Spółdzielni Kółek Rolniczych oraz Wojewódzkim Związku Kółek i Organizacji Rolniczych. Obecnie Koła powstały z inicjatywy i przy udziale obecnej pani Wójt – Elżbiety Stąsiek – Witkowskiej w miesiącu marcu i kwietniu 2011 roku i aktualnie liczą 122 osoby. Dla lepszej organizacji i koordynacji działań Kół, powołany został na Walnym Zgromadzeniu Zarząd Gminny KGW w składzie 5 -cio osobowym. Działalność Koła prowadzą w oparciu o plan pracy zatwierdzany co roku na Walnym Zgromadzeniu. W przeciągu 5 – ciu lat Koła brały czynny udział w imprezach organizowanych na terenie Gminy Telatyn oraz gmin sąsiednich. Były to msze rocznicowe i patriotyczne w Poturzynie i Posadowie, Koła współuczestniczyły w organizacji Akademii Chopinowskiej w Poturzynie oraz Święcie Ziarna w Telatynie. Dla lepszej integracji ze społecznością swoich wiosek organizowały Mikołajki i Festyny dla dzieci, Dzień Kobiet, spotkania pokoleń, Dzień Babci i Dziadka, spotkania opłatkowe, pikniki wiejskie, zabawy Andrzejkowe i Sylwestrowe. Koła wspierały także imprezy organizowane przez szkołę i strażaków. Co roku w miesiącach zimowych poszczególe Koła u siebie organizowały Warsztaty Rękodzielnicze i Kulinarne, pokazy kosmetyczne, współpracowały z ODR Sitno zdobywając nowe doświadczenia i przepisy. Koła wykonywały także kwiaty i stroiki, które później prezentowane były na kiermaszach i konkursach świątecznych. Koła robiły także palmy do kościołów na terenie Gminy. Dla lepszej, wzajemnej integracji panie z KGW co roku organizowały Święto Kobiet i brały udział w Święcie Kobiet organizowanym przez Starostwo, wyjeżdzały na wycieczki i pielgrzymki. W przeciągu tych pięciu lat były w Krasnobrodzie, Kalwarii Pacławskiej, Uhnowie i Sokalu na Ukrainie, Ogrodach Botanicznych w Bolestraszycach, Sandomierzu i podziemiach Kredowych w Chełmie, w Sawinie i we Lwowie. Dla poprawy stanu zdrowia panie organizowały wyjazdy na basen do Horyńca Zdroju oraz rajdy rowerowe ,,Szlakiem miejsc pamięci” oraz zajęcia fitness. Koła Gospodyń uczestniczyły także w Kiermaszach Produktów Lokalnych organizowanych przez Stowarzyszenie Grzędy Sokalskiej oraz Kiermaszach Świątecznych w Gminie Telatyn i gminach sąsiednich, przygotowując poczęstunek dla uczestników. Co roku delegacje z poszczególnych Kół brały czyyny udział w dożynkach Powiatowych, Powiatowym Święcie Sołtysów i Święcie Strażaków. Koła pracowały także społecznie na rzecz swoich miejscowości, dbając o świetlice i ich obejście, sadziły kwiaty do gazonów i przy chodnikach.” Na zakończenie Przewodnicząca podziękowała wszystkim za współpracę i złożyła życzenia swoim koleżankom z poszczególnych Kół i Zarządowi, życząc dużo zdrowia i wytrwałości. Po przedstawieniu sprawozdania nastąpiło wręczenie pamiątkowych dyplomów, kwiatów, słodkich upominków oraz licznych życzeń złożonych dla wszystkich Kół na ręce poszczególnych Przewodniczących KGW. Słowo podziękowań, gratulacji i życzeń złożyli: Wójt Gminy Telatyn – Elżbieta Stasiek – Witkowska wraz z panem Dariuszem Skwarkiem i panem Mieczysławem Szarugą, pan Feliks Rębacz, pan Józef Woch, pan Zbigniew Wrona oraz pan Jacek Korytko.
Część artystyczna sobotniej uroczystości rozpoczęła się występem zespołu muzycznego ,,Fermata” z Telatyna, który zaprezentował sie w dwóch odsłonach: na ludowo i biesiadnie oraz po cygańsku. W pierszej części można było usłyszeć m.in. ,,Palomę”, ,,Winobranie”, ,,Czerwone róże” czy też ,,Mexicanę”. Druga część zawierała piosenki typowo cygańskie – ,,Wędrują cyganie”, ,,Mardżandę”, Siwy koniu”, ,,Graj cyganie”. Całości dopełniły piękne, kolorowe cygańskie stroje. Na zakończenie zespół wykonał pieśń ,,Miłość jest piękna”. Olbrzymią niespodziankę dla wszystkich obecnych przygotowały również dziewczyny z KGW Nowosiółki – Iwona Żołnierzów oraz Iza Kozak, które zaprezentowały krótką, humorystyczną  inscenizację pt. ,,W kolejce do KRUS – u”, która wywołała u publiczności gromkie brawa. Po części artystycznej rozpoczęła się zabawa z zespołem muzycznym ,,Salsa” z Lubaczowa, która trwała do późnych godzin nocnych.

źr. Gmina Telatyn