Jubileusz 10-lecia działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Szarowoli

W dniu 1 grudnia 2017 roku odbyła się uroczystość 10-lecia działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Szarowoli. Rozpoczęła się uroczystą Mszą Świętą w Kościele pw. Krzyża Świętego w Szarowoli, którą celebrował Dyrektor Caritas Diecezji Zamojsko – Lubaczowskiej Ks. Adam Sobczak wraz z Proboszczem tutejszej Parafii Ks. Piotrem Gmiterkiem. 

Po Mszy Świętej wszyscy zaproszeni goście, uczestnicy i pracownicy ŚDS udali się na dalszą część uroczystości, która miała miejsce w Hotelu Antoni w Kolonii Łaszczówka. Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Szarowoli – Pani Dorota Ciećka – Puźniak powitała przybyłych gości oraz wygłosiła przemówienie. Przemawiała także Gospodarz Gminy Tomaszów Lubelski – Pani Marzena Czubaj – Gancarz. Przemówienia okolicznościowe wygłosili również wszyscy zaproszeni goście. W dalszej części wystąpili uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Szarowoli prezentując swój dorobek artystyczny.

Dziękujemy za przyjęcie zaproszenia i udział w tak szczególnym dla Nas dniu.  Nie ma nic piękniejszego niż pomoc niesiona drugiemu człowiekowi i przebywanie z nim.

 

źr. UG Tomaszów Lubelski / tekst: SDŚ Szarowola