Jezioranki mają 40 lat!

W niedzielę, 28 czerwca odbył się piękny Jubileusz 40-lecia Ludowego Zespołu Śpiewaczego „Jezioranki” z Jezierni. Życzeniom i gratulacjom nie było końca, zaś Jezioranki ugościły wszystkich także wspaniałym śpiewem i dobrym słowem.
W imieniu Wójt Gminy Tomaszów Lubelski Marzeny Czubaj-Gancarz zostały złożone gratulacje i najlepsze życzenia: zdrowia, pomyślności, jeszcze większych sukcesów w rozpowszechnianiu kultury i tradycji oraz kolejnych Jubileuszy. Wraz z życzeniami, pracownicy Urzędu Gminy w Tomaszowie Lubelskim i Dyrektor GOK Podhorce Mateusz Ochwat, przekazali na ręce Jubilatek pamiątkowy Grawerton, statuetki, listy gratulacyjne oraz kwiaty. Słodką niespodzianką od Pani Wójt był tort dla wszystkich gości.
Wszystkim Paniom z okazji Jubileuszu 40-lecia działalności Ludowego Zespołu Śpiewaczego „Jezioranki” jeszcze raz składamy gratulacje i wyrazy szczerego uznania za aktywną działalność na rzecz upowszechniania kultury i tradycji Gminy Tomaszów Lubelski.
źr. UG Tomaszów Lubelski