Jak zatrudnić cudzoziemca?

12 lutego 2018 r. z inicjatywy Jana Kowalczyka- Starosty Tomaszowskiego i  Zofii  Swatowskiej – Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Tomaszowie Lubelskim odbyło się spotkanie informacyjne poświęcone powierzaniu pracy cudzoziemcom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Informacji na temat podstawowych zasad i zmian przepisów wprowadzonych od 1 stycznia 2018 r. licznie zebranym przedsiębiorcom i rolnikom z terenu powiatu tomaszowskiego przekazali pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Tomaszowie Lubelskim, p. Leszek Ostasz- nadinspektor pracy z Państwowej Inspekcji Pracy, Okręgowy Inspektorat Pracy w Lublinie, p.Zbigniew Kliszcz- starszy inspektor pracy z Oddziału PIP w Zamościu, p. Dominik Nizioł- chorąży sztabowy  Placówki Straży Granicznej w Hrebennem.

 

źr. Powiat Tomaszowski