IV Zjazd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Tomaszowie Lub.

SONY DSC 27 października 2016r. w siedzibie Komendy Powiatowej PSP odbył się IV Zjazd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Tomaszowie Lub. Głównym celem zjazdu było podsumowanie 5-letniej działalności oraz wybór nowych władz na najbliższą kadencję.

Podczas spotkania Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Tomaszowie Kazimierz Organista, przedstawił najważniejsze zadania realizowane w czasie ostatnich pięciu lat działalności. W dalszej części zjazdu głos zabrał Komendant Powiatowy PSP w Tomaszowie Lubelski, który  wysoko ocenił współpracę ze strukturami związku oraz władzami samorządowymi.
W obradach poza delegatami, przedstawicielami wybranymi na zjazdach gminnych uczestniczyli zaproszeni goście m.in.: Poseł na Sejm RP Sławomir Zawiślak, Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Lublinie Marian Starownik, Dyrektor Biura OW ZOSP RP w Lublinie Tadeusz Szyszko, Z-ca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Lublinie st. bryg. Piotr Zmarz, płk. w st. spocz. Mieczysław Skiba, władze samorządowe gmin i powiatu na czele ze Starostą Tomaszowskim Janem Kowalczykiem, przedstawiciele Policji Straży Granicznej i instytucji współpracujących z jednostkami straży pożarnych.

Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Tomaszowie Lubelskim ukonstytuowało się w następującym składzie.

1. Prezes  Kazimierz Organista
2. Wiceprezes  Piotr Krzych
3. Wiceprezes  Jan Kowalczyk
4. Wiceprezes  Szczepan Łasocha
5. Wiceprezes  Marian Hałka
6. Sekretarz  Anna Skroban
7. Skarbnik  Mieczysław Koziura
8. Członek Prezydium ks. Stanisław Szałański
9. Członek Prezydium Wojciech Żukowski

Komisję rewizyjną tworzą.

1. Przewodniczący – Krystyna Kudełka
2. Wiceprzewodniczący – Jerzy Zawiślak
3. Sekretarz   – Piotr Pasieczny
4. Członek   – Artur Sawiak
5. Członek   – Ludwik Stopyra

źr. KP PSP Tomaszów Lubelski