IV Wschodnie Forum Samorządowo-Gospodarcze

W Centrum Edukacyjno – Kongresowym KUL w Tomaszowie Lubelskim dniach 15 – 16 czerwca br. odbyło się IV Wschodnie Forum Samorządowo-Gospodarcze, którego zadaniem jest rozwój transgranicznej współpracy samorządów, biznesu i nauki. W wydarzeniu uczestniczyło niespełna 200 reprezentantów Polski, Ukrainy i Białorusi. Po raz pierwszy w forum wzięli udział przedstawiciele Polskiej Agencji Rozwoju i Przemysłu, Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu oraz Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu Współpracy Transgranicznej Polska -Białoruś – Ukraina. Patronat honorowy nad forum objęli: Minister Inwestycji i Rozwoju, Wojewoda Lubelski i Marszałek Województwa Lubelskiego.

Oficjalnego otwarcia forum dokonał ksiądz profesor Antoni Dębiński Rektor Katolickiego Lubelskiego Uniwersytetu Jana Pawła II w Lublinie. Po jego wystąpieniu do zebranych ze słowami powitania zwrócili się Vasyl Pavlyuk Konsul Generalny Ukrainy w Lublinie oraz Wojciech Żukowski Burmistrz Tomaszowa Lubelskiego. Następnie, odczytano list, który do uczestników forum skierował Adam Hamryszczak Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju. Minister w liście złożył gratulacje na ręce Burmistrza Tomaszowa Lubelskiego i Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego za podjęcie inicjatywy organizacji Wschodniego Forum Samorządowo – Gospodarczego, dzięki któremu możliwe jest rozwinięcie dialogu i nawiązanie współpracy między przedstawicielami samorządów, biznesu i nauki z Polski, Ukrainy i Białorusi. Merytoryczną część forum rozpoczął panel „Wschodnia granica Unii Europejskiej, pomost, czy bariera rozwoju?” Wzięli w nim udział: Vasyl Pavlyuk – Konsul Generalny Ukrainy w Lublinie, Dmitry Gorodecki – Przewodniczący Żabinkowskiego Rejonowego Komitetu Wykonawczego z Białorusi, Waldemar Madej – Zastępca Dyrektora Lubelskiego Zarządu Przejść Granicznych oraz Aleksander Kalisz – Zastępca Kierownika Oddziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców LUW.

Z kolei o narzędziach rozwoju gospodarczego w obszarach transgranicznych, w drugim panelu forum dyskutowali: prof. dr hab. Pavlo Shlepnytski z Katedry Gospodarki Międzynarodowej Czerniowieckiego Uniwersytetu Narodowego im. Jurija Fedkowycza, Karol Kubica – Kierownik Zagranicznego Biura Handlowego w Kijowie Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, Arkadiusz Dewódzki – Dyrektor Departamentu Internacjonalizacji Przedsiębiorstw Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Alicja Wosik – Kierownik Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014 – 2020. Kolejny, trzeci panel był poświęcony praktycznym aspektom współpracy transgranicznej. Na ten temat wypowiadali się: prof. dr hab. Marcin Szewczak z Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego, Dmitry Gorodecki Przewodniczący Żabinkowskiego Rejonowego Komitetu Wykonawczego z Białorus i Viktor Prytulko – Prezes Zarządu „Krearo” Sp. z o. o. Kwestię przygotowania młodzieży do funkcjonowania na europejskim rynku pracy rozważali: Andrij Pavlovych z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, dr hab. Jurij Wowk – Prorektor ds. Nauki i Kształcenia Drohobyckiego Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Iwana Franko, Vitalii Lebiediuk – Dziekan Wydziału Studiów Politycznych i Zarządzania Informacją Uniwersytetu Narodowego „Akademia Ostrogska”, dr Andrzej Szabaciuk z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Obrady forum zamknął panel piąty, zatytułowany „ Turystyka historyczna w obszarze transgranicznym”. Organizatorami tej edycji forum byli: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Miasto Tomaszów Lubelski, Fundacja Rozwoju Centrum Edukacyjno – Kongresowego, Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego. Partnerem strategicznym IV Wschodniego Forum Samorządowo – Gospodarczego była Grupa Azoty Zakłady Azotowe „ Puławy”. Patronat medialny nad forum sprawowały: TVP3 Lublin, Radio Lublin, Katolickie Radio Zamość, Radio Sokal, Głos znad Buga, Kurier Galicyjski, Rewizje Tomaszowskie.

 

źr. UM Tomaszów Lubelski