IV Tomaszowska Kwesta pod hasłem „Odnawiamy żołnierskie groby”

kwesta2015IV Tomaszowska Kwesta pod hasłem „Odnawiamy żołnierskie groby”

Zebrano 19 484,51 złotych

       Z inicjatywy Społecznego Komitetu Odnowy Miejsc Pamięci w dniach 1-2 listopada 2015 roku na tomaszowskich cmentarzach odbyła się IV Tomaszowska Kwesta pod hasłem „Odnawiamy żołnierskie groby”. Kwestowało 98 osób, m.in. burmistrz i radni rady miasta, tomaszowscy harcerze ZHP, strzelcy, regionaliści, Uniwersytet Trzeciego Wieku, kierownicy i pracownicy miejskich instytucji, pracownicy MOPS, Związek Piłsudczyków RP, Młodzieżowa Rada Miasta, ułani i sanitariuszki z Tomaszowskiego Szwadronu Ułanów, Tomaszowski Klub Miłośników Historii, Narodowy Tomaszów Lubelski, Chór „Tomaszowiacy”, pracownicy i podopieczni Świetlicy Środowiskowej „Krokus”. Kwestowano na cmentarzach: parafialnym tzw. „starym” i komunalnym tzw. „nowym”. Kwestujący rozdawali ulotki informujące o odrestaurowanych grobach. Podczas kwesty zebrano 19.484,51 złotych – dziewiętnaście tysięcy czterysta osiemdziesiąt cztery złote pięćdziesiąt jeden groszy. W sumie w ciągu czterech lat zebrano 60.127,44 zł.

Kwesta2015_1 Kwesta2015_2 Kwesta2015_3 Kwesta2015_4Kwesta2015_5 Kwesta2015_6