Inwestycje i Fundusze w Gminie

W dniu 21 grudnia 2017 r. Wójt Gminy Tomaszów Lubelski pani Marzena Czubaj – Gancarz podpisała umowę o dofinansowanie projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Tomaszów Lubelski” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Umowna wysokość dofinansowania to kwota 5.132.445,03 zł stanowiąca 85% ogółu kosztów kwalifikowanych. Całkowita wartość projektu to 7.265.132,65 zł. Termomodernizacja obejmie zmiany zarówno w systemach ogrzewania i wentylacji jak i strukturze budynku oraz instalacjach doprowadzających ciepłą wodę. W ramach prac zostaną wykonane między innymi:

– docieplenie ścian zewnętrznych i stropów,

– wymiana okien,

– wymiana lub modernizacja systemów grzewczych.

Termomodernizacją zostaną objęte budynki: szkół podstawowych w Podhorcach, Szarowoli, Sabaudii, Majdanie Górnym, świetlicy wiejskiej w Majdanku, Gminnego Ośrodka Kultury w Podhorcach i budynki administracyjne w Rogoźnie i Urzędu Gminy. Projekt zostanie zakończony do dnia 31 grudnia 2019 r.

 

źr. Gmina Tomaszów Lubelski