Inwestycje drogowe zrealizowane w 2017 roku przez Powiat Tomaszowski

W roku 2017 Powiat Tomaszowski przebudował 40,347 km dróg powiatowych za łączną wartość 12 mln 728 tys. zł przy dofinansowaniu zadań ze środków unijnych (PROW), z budżetu państwa w ramach rezerwy subwencji ogólnej, tzw. funduszu leśnego Lasów Państwowych oraz samorządów gminnych.

1. Przebudowano trzy mosty zlokalizowane na rzekach: Huczwa, Rzeczyca i Szyszła wraz z odcinkami 8,6 km drogi powiatowej (Łaszczów) Zimno – Dyniska Stare. Zadanie zrealizowane zostało za łączną kwotę 3 mln 309 tys. zł i dofinansowane z budżetu państwa w ramach rezerwy subwencji ogólnej (będącej w dyspozycji Ministra Infrastruktury i Budownictwa) na kwotę 1 mln 543 tys. 900 zł oraz przez samorządy gmin Łaszczów i Ulhówek. 

2. W ramach dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rolnego realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz samorządu Gminy Telatyn dokonano przebudowy 5,4 km odcinka drogi powiatowej Posadów – Telatyn za kwotę 1 mln 695 tys. zł 

3. Korzystając także z przedmiotowego dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rolnego realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz samorządów Gmin Tyszowce, Łaszczów i Telatyn dokonano przebudowy drogi powiatowej Tyszowce – Nabróż – Żulice o długości 11,230 km, zrealizowanego za kwotę 3 mln 537 tys. zł.

4. Dokonano przebudowy drogi powiatowej Czartowczyk – Czartowiec o długości 4, 300 km za kwotę ok. 908 tys. zł. Zadanie zrealizowano przy pomocy finansowej Gminy Tyszowce. 

5. Przebudowano odcinek drogi powiatowej Tyszowce – Łaszczów (ul. Kościelna w Tyszowcach) o długości 100 mb wraz z przebudową odwodnienia (krata ściekowa) za łączną kwotę 40 tys. 750 zł.

6. Za kwotę ok. 188 tys. zł położono dywanik asfaltowy o długości 0,760 km na odcinku drogi powiatowej w miejscowości Nedeżów (gm. Jarczów). 

7. Na terenie gminy Ulhówek (i przy finansowym udziale tego samorządu gminnego) położono dywaniki asfaltowe na odcinkach dróg Rokitno-Rzeplin i Rokitno-Posadów o łącznej długości 2,510 km za kwotę 513 tys. 710 zł.

8. Na odcinku gruntowym drogi powiatowej Rzeplin – Wasylów Wielki o długości 1,320 km ułożono nawierzchnię z płyt betonowych. Wartość zadania (materiały i robocizna) – dofinansowanego przez Gminę Ulhówek – wyniosła 254,5 tys. zł.

9. Na terenie miasta Tomaszów Lubelski dokonano przebudowy odcinków dróg powiatowych – ul. Kopernika (o długości 0,566 km) oraz ul. 29 Listopada (o długości 0,551 km) za kwotę łączną 424 tys. zł (dofinansowanie samorządu miejskiego wynosiło 50% wartości przedmiotowej inwestycji). 

10. Zrealizowano przebudowę dróg powiatowych na terenie gminy Krynice tj.: odcinki dróg w miejscowościach Dzierążnia, Zwiartów, Dąbrowa, Polanówka i Polany o łącznej długości 4,010 km za kwotę 819 tys. przy dofinansowaniu zadania przez Gminę Krynice. 

11. Na mocy zawartego z Gminą Tarnawatka Porozumienia Gmina wyłoniła wykonawcę przebudowy odcinka drogi powiatowej w miejscowości Pańków o długości 1 km. Zadanie zrealizowane zostało za kwotę 1 mln 40 tys. zł przy dofinansowaniu ze środków tzw. funduszu leśnego będącego w dyspozycji Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych oraz ze środków finansowych Gminy Tarnawatka.

 

źr. Zarząd Dróg Powiatowych w Tomaszowie Lubelskim