Informacja Burmistrza Miasta Tomaszów Lubelski skierowana do mieszkańców

Drastyczny wzrost ceny energii elektrycznej, który dotknął sektor publiczny wpłynął na konieczność wprowadzenia rozwiązań obniżających zużycie energii w wielu miastach w Polsce, w tym również w Tomaszowie Lubelskim.

W pierwszej kolejności będą one dotyczyły czasowych ograniczeń w oświetleniu ulic i miejsc publicznych. W związku z tym czasowo zostanie zmniejszona liczba punktów świetlnych oraz nastąpi okresowe lub całkowite wyłączenie oświetlenia pewnych obszarów miasta.

Zakres wprowadzonych rozwiązań będzie dostosowany do występującego natężenia ruchu pojazdów i pieszych. Postaramy się, aby zastosowane ograniczenia nie wpływały w znaczący sposób na obniżenie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców.

Mam nadzieję, że sytuacja na rynku energetycznym szybko się ustabilizuje i będziemy mogli powrócić do dotychczas obowiązujących rozwiązaniach technicznych dotyczących oświetlenia.

Liczę na zrozumienie i dostosowanie się do zaistniałej sytuacji.

 

źr. UM Tomaszów Lubelski