III Wschodnie Forum Samorządowo- Gospodarcze.

6 października 2017 r. w Centrum Edukacyjno- Kongresowym KUL w Tomaszowie Lubelskim odbyło się III Wschodnie Forum Samorządowo- Gospodarcze. Tematem przewodnim forum były ,,Narzędzia współpracy transgranicznej i rozwoju gospodarczego Polski i Ukrainy”. W forum uczestniczyli: ks. prof dr.hab. Antoni Dębiński- Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Adam Hamryszczak- Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Wasyl Pavlyuk- Konsul Generalny Ukrainy w Lublinie, Jan Kowalczyk- Starosta Tomaszowski, burmistrzowie i wójtowie z terenu powiatu tomaszowskiego i powiatów sąsiednich, przedstawiciele Departamentu Współpracy Terytorialnej Ministerstwa Rozwoju, Departamentu Programów Ponadregionalnych Ministerstwa Rozwoju, Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, Prezes Lubelskiego Rynku Hurtowego w Elizówce, Prezes Stowarzyszenia Lubelski Klub Biznesu, delegacje samorządów i uczelni z Ukrainy oraz Rejonu Żabinkowskiego z Białorusi, przedsiębiorcy i zaproszeni goście.

W trakcie forum odbyły się prezentacje i panele dyskusyjne:

1. Wsparcie współpracy terytorialnej- prezentacja Programu Polska -Białoruś-Ukraina jako szansy rozwoju współpracy transgranicznej.
2. Internacjonalizacja przedsiębiorstw impulsem rozwoju gospodarczego małych i średnich przedsiębiorstw Polski Wschodniej.
3. Problemy współpracy transgranicznej- co nas łączy , co nas dzieli?
4. Transfer wiedzy z nauki do biznesu- dyskusja otwarta z udziałem przedstawicieli Wschodnioeuropejskiej Sieci Uniwersytetów.

Dnia 7 października w Ośrodku Edukacyjno- Muzealnym Roztoczańskiego Parku Narodowego w Zwierzyńcu odbył się panel dyskusyjny ,,Wykorzystanie transgranicznego rezerwatu biosfery ,,Roztocze” w rozwoju turystyki przygranicznej.

 

źr. Powiat Tomaszowski