„III Turniej Piłki Siatkowej Pracowników Jednostek Organizacyjnych Pomocy Społecznej Województwa Lubelskiego”

8168 W sobotę 4 czerwca 2016 roku w Powiatowym Międzyszkolnym Centrum Sportu i Rekreacji przy Zespole Szkół nr 2 im gen. Władysława Sikorskiego w Tomaszowie Lubelskim odbył się III Turniej Piłki Siatkowej Pracowników Jednostek Organizacyjnych Pomocy Społecznej Województwa Lubelskiego. Głównym celem spotkania była rywalizacja połączona z integracją oraz wymiana doświadczeń zawodowych i nawiązaniem współpracy.

Ceremonii uroczystego otwarcia zawodów dokonała Wójt Gminy Tomaszów Lubelski Pani Marzena Czubaj-Gancarz. Następnie z-ca Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie Pani Małgorzata Mądry odczytała list gratulacyjny od Marszałka Województwa Lubelskiego Pana Sławomira Sosnowskiego. Po tym wystąpieniu w imieniu Wojewody Lubelskiego Pana Przemysława Czarnka głos zabrali Pani Agnieszka Skubis- Rafalska oraz Pan Mariusz Kidaj z-cy Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego. Słowa powitania uczestników Turnieju przekazał również z-ca Komendanta Powiatowej Policji w Tomaszowie Lubelskim Pan podkom. Szymon Mroczek.

Organizatorami Turnieju byli: Stowarzyszenie „Nasze Miasto”, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Lubelskim oraz pozostałe jednostki organizacyjne pomocy społecznej powiatu tomaszowskiego.

Patronat honorowy nad Turniejem objęli: Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska, Minister Sportu i Turystyki Witold Bańka, Marszałek Województwa Lubelskiego Sławomir Sosnowski, Wojewoda Lubelski Przemysław Czarnek, Wójt Gminy Tomaszów Lubelski Marzena Czubaj-Gancarz, Burmistrz Miasta Tomaszów Lubelski Wojciech Żukowski oraz Starosta Tomaszowski Jan Kowalczyk.

W rozgrywkach udział brali pracownicy Jednostek Organizacyjnych Pomocy Społecznej z terenu Województwa Lubelskiego reprezentujący: Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie, Powiat Krasnostawski, Powiat Tomaszowski, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęcznej, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdniku, Centrum Integracji Społecznej w Komarowie-Osadzie & Friends, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie, Kraśniku, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywdzie, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łukowie. Z przyczyn niezależnych nie mogły wystąpić zgłoszone reprezentacje Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Lubelskim i Służb Socjalnych Rejonu Żółkiewskiego Ukrainy.

Przed rozpoczęciem Turnieju nastąpiło oficjalne losowanie drużyni nadaniem numerów startowych, według których zawodnicy rozgrywali mecze. Choć zawody miały charakter integracyjny, nie brakowało ducha walki i sportowej rywalizacji. Gorący doping płynął z trybun, zagrzewając uczestników do sportowej rywalizacji w której to Kibice MOPS Świdnik zwyciężyli w kategorii „Najaktywniejszy Kibic Turnieju”. Ponadto wyróżnienia w tej kategorii otrzymali kibice MOPS Łęczna oraz GOPS Krzywda.

Po zaciętej walce Turniej wygrała reprezentacja Powiatu Krasnostawskiego. Drugie miejsce zajęła reprezentacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łukowie. Trzecie miejsce reprezentacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdniku.

Tytuł „Najbardziej Wartościowy Gracz Turnieju” otrzymał reprezentant Powiatu Krasnostawskiego Pan Marcin Sadowski.

Po wręczeniu pucharów, pamiątkowych dyplomów, medali, nagród oraz statuetek, rozgrywki zostały oficjalnie zamknięte.

Następnie wszyscy uczestnicy udali się do miejscowości Susiec, gdzie zostali rozlokowani na nocleg w Ośrodku Wczasowym Roztoczanka oraz w Pensjonacie Sosnowe Zacisze. Tam też przystąpiono do podsumowania rozgrywek urozmaicając to wieloma atrakcjami, m.in. Konkursem Karaoke, który wygrała reprezentacja Powiatu Tomaszowskiego.

Puchary oraz nagrody ufundowali:

Poseł na Sejm RP Jerzy Zawiślak, Burmistrz Miasta Tomaszów Lubelski – Wojciech Żukowski, Starosta Tomaszowski – Jan Kowalczyk, Wójt Gminy Tomaszów Lubelski – Marzena Czubaj-Gancarz, Wójt Gminy Krzywda – Jerzy Kędra, Wójt Gminy Ulhówek – Łukasz Kłębek, Wójt Gminy Jarczów – Zdzisław Franciszek Wojnar, Burmistrz Miasta Tyszowce – Mariusz Zając, Burmistrz Miasta Lubycza Królewska – Tomasz Leszczyński, Wójt Gminy Krynice – Janusz Bałabuch, Wójt Gminy Telatyn – Elżbieta Stąsiek-Witkowska, Wójt Gminy Susiec – Zbigniew Naklicki, Wójt Gminy Rachanie – Roman Miedziak, Burmistrz Miasta Łaszczów – Cezary Girgiel, Wójt Gminy Tarnawatka Piotr Pasieczny, Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej – Tomasz Zieliński, Przewodnicząca Rady Powiatu Tomaszowskiego – Teresa Chrastina, Komendant Placówki Straży Granicznej w Lubyczy Królewskiej – ppłk SG Jacek Kozak, Komendant Placówki Straży Granicznej w Dołhobyczowie – ppłk SG Andrzej Bielecki, Zarząd Terenowy NSZZ Solidarność w Tomaszowie Lubelskim kom. Wojciech Bobko oraz asp. Krzysztof Majdański, Dorota Beksińska – Dyrektor Sprzedaży Obszaru Biznesowego firmy Sygnity S.A., Ireneusz Myśliwiec – Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej w Tomaszowie Lubelskim.

Turniej odbył się dzięki ofiarności darczyńców:

Piekarnia HAZET Aleksandrów, Hotel i Restauracja „Staropolska”, TOM-NET Jan Koper, FPHU KRAWPAK Stanisław Krawczyk, FHU BASTA Waldemar Czyż, Biuro Turystyczne QUAND, Zakład Przetwórstwa Mięsnego Mieczysław Witkowski Sp. zo.o, „Roztocze” Mieczysław, Marek i Tomasz Szaluś Hurtownia Piwa, Wina i Napojów Chłodzących, Punkt GO Salon Serwis GSM Grzegorz Ożarowski, PGKiM Tomaszów Lubelski, „KAB” Telatyn, Adam Stefanik Tomaszów Lubelski, Auto Komplet Tomaszów Lubelski Janusz Międlarz, Salon Firmowy Koperwas „VIE§MAN”, Ciastkarnia Paluszyński Tomaszów Lubelski, Sygnity S.A., Hurtownia Chemiczna Zdzisław Jachym, PSS „SPOŁEM” Tomaszów Lubelski, Hurtownia Owoców i Warzyw Grundas Krzysztof, Andrzej Staszak Tomaszów Lubelski.

Podziękowania od organizatorów za pomoc w przygotowaniu turnieju dla:

Posła na Sejm oraz Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Pana Jarosława Stawiarskiego, wszystkim Wójtom i Burmistrzom oraz Staroście Powiatu Tomaszowskiego, Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie Pana Albina Mazurka wraz z pracownikami, Środowiskowego Domu Samopomocy w Szarowoli, Jednostki Strzeleckiej 2019 w Tomaszowie Lubelskim Związku Strzeleckiego „Strzelec”, Sędziów Turnieju: Krzysztofa Majdańskiego, Ireneusza Herdy, Rafała Heka, Piotra Mroczki, Ireneusza Pietrasia, Dyrektora Powiatowego Międzyszkolnego Centrum Sportu i Rekreacji przy Zespole Szkół nr 2 im gen. Władysława Sikorskiego w Tomaszowie Lubelskim Pana Waldemara Typka wraz z pracownikami, Ratownika medycznego Jacka Sitarczyka, Pensjonatu Sosnowe Zacisze oraz Ośrodka Wypoczynkowego Roztoczanka w Suścu oraz dla wielu innych osób i instytucji.

Jesteśmy przekonani, że organizacja Turnieju zgodnie z zakładanymi planami przyczyniła się do promocji aktywnego trybu życia, podniesienia sprawności fizycznej wśród pracowników pomocy społecznej, a w szczególności pozwoliła nam na wspólne poznanie się i wymianę doświadczeń zawodowych w środowisku pomocy społecznej.

Turniej dofinansowany ze środków pochodzących z budżetu państwa przez Ministra Sportu i Turystyki w ramach zadania „Sport dla wszystkich”, podzadania „Upowszechnianie sportu w społeczeństwie”, działania „Upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych”

Fotorelacja z turnieju

źr. UM w Tomaszowie Lubelskim