III Powiatowy Przegląd Pieśni Patriotycznej w TDK

Wspólne przeżywanie 98 rocznicy odzyskania niepodległości i chęć wspólnego śpiewania polskich pieśni i piosenek patriotycznych było powodem niezwykłego spotkania, które odbyło się 15 listopada 2016r. w Tomaszowskim Domu Kultury. Tego dnia Zespół Szkół Nr 3 im. Macieja Rataja w Tomaszowie Lubelskim pod patronatem Starosty Tomaszowskiego Pana Jana Kowalczyka zgromadził młodzież z tomaszowskich gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych na III Powiatowym Przeglądzie Pieśni Patriotycznej. Swoją obecnością zaszczycili przedstawiciele władz lokalnych i samorządowych w osobie pani Anny Pankiewicz (dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim) i pana Henryka Nowosada (naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych w Urzędzie Miasta Tomaszów Lubelski).

Na scenie sali widowiskowej TDK swoje umiejętności wokalne i instrumentalne zaprezentowała młodzież z następujących szkół:

  • Gimnazjum Nr 1 w Tomaszowie Lubelskim: Weronika Bondyra, Amelia Wiatrak i Julia Jadczyszyn (opiekun p. Małgorzata Korzeniowska-Witt)
  • Gimnazjum Nr 2 w Tomaszowie Lubelskim: Aleksandra Wójcik i Maja Rębisz (opiekun p. Małgorzata Giska)

  • Zespół Szkół w Lubyczy Królewskiej: Zespół „Paka Gaju” w składzie: Justyna Sysło, Gabriela Momot, Karolina Kupicz, Kaja Kubiak, Julia Stepaniuk i Mateusz Bundyra (opiekun p. Dominika Sawiak)

  • Zespół Szkół Nr 1 w Tomaszowie Lubelskim: Zespół instrumentalno-wokalny „Bartosz Band” w składzie: Izabela Putkowska, Monika Nizio, Kamil Góra, Marcin Gontarz, Michał Mazur, Jakub Bulicz, Michał Mazurek, Malwina Nowak, Michał Wolski, Joanna Konopka, Marcin Szum i Grzegorz Kolasa (opiekunowie p. Katarzyna Ważna i p. Robert Sawicki)

  • Zespół Szkół Nr 2 w Tomaszowie Lubelskim: Klaudia Krawczyk, Martyna Ciupera, Michał Kołodziej, Michał Mleczko, Paulina Budycz, Weronika Rechul iAneta Rogulska (opiekun p. Joanna Dziuba)

  • Zespół Szkół Nr 3 w Tomaszowie Lubelskim: Zespół Budowlanka Music Band w składzie: Anita Kopeć, Julia Prystupa, Albert Kordun i Mateusz Obirek (opiekunowie p. Iwona Malec i p. Agnieszka Raczkiewicz)

  • Zespół Szkół Nr 4 w Tomaszowie Lubelskim: Zespół wokalno-instrumentalny w składzie: Angelika Biela, Mariola Młynarczyk, Marcin Kielar, Błażej Kawa, Oliwia Małysza i Wojciech Brzyski (opiekun p. Andrzej Bulicz)

  • Internat przy Zespole Szkół Nr 3 w Tomaszowie Lubelskim: Magdalena Marszalec (opiekun p. Małgorzata Szałapaj)

Wśród wykonywanych utworów można było usłyszeć utwory starsze jak „Biały Krzyż”, „Taki Kraj”, „Ojczyzna” czy „Polskie Kwiaty” , jak również bardziej współczesne piosenki jak „4:30”, „Jak husaria”, „Modlitwa Dziewczyńska”, „Ballada Warszawska” czy „Ostatni List Katyń”.

Spotkanie nie odbyłoby się bez wsparcia finansowego. Nagrody dla wykonawców ufundowali: Starosta Tomaszowski Jan Kowalczyk, Burmistrz Miasta Tomaszowa Lubelskiego Wojciech Żukowski, Centrum Okien i Drzwi Pan Jacek Neć oraz firma Poolbroker Sp.z o.o. z siedzibą w Tomaszowie Lubelskim.

Na zakończenie głos zabrał dyrektor Zespołu Szkół Nr 3 w Tomaszowie Lubelskim Ireneusz Romaszko oraz zaproszeni goście, którzy podziękowali wszystkim wykonawcom za dostarczenie tak wielu niezapomnianych wrażeń, a następnie wręczyli uczestnikom i ich opiekunom upominków i pamiątkowych dyplomów.

Organizatorzy dziękują wszystkim wykonawcom, opiekunom, przybyłym gościom, przedstawicielom władz, sponsorom oraz wspaniałej publiczności za przyjęcie zaproszenia. Szczególne podziękowania pragną wyrazić dla dyrektora Tomaszowskiego Domu Kultury pana Dariusza Krecha za udostępnienie sali teatralnej, pana Pawła Zakrzewskiego i Michała Skalskiego za nagłośnienie i panu Jerzemu Wawrzyńskiemu za przygotowanie dekoracji i oświetlenie. Przegląd zorganizowali nauczyciele: Iwona Malec, Agnieszka Raczkiewicz, Małgorzata Szałapaj i Mirosław Hałasa.

Poczęstunek dla gości przygotowały panie Alina Dziura, Iwona Glina i Izabela Hacia oraz uczniowie klas II h, II o i II u, a w szczególności Natalia Duda i Oliwia Krawiec i Weronika Lizak.

Obsługę fotograficzną zapewniła uczennica klasy III o Sylwia Nowińska.

Organizatorzy życzą sobie, by za rok móc znów spotkać się na kolejnym „Przeglądzie Pieśni Patriotycznej” na który już dziś gorąco zapraszają._dsc0099 _dsc0100 _dsc0102 _dsc0104 _dsc0107 _dsc0111 _dsc0115 _dsc0120 _dsc0121 _dsc0122 _dsc0123 _dsc0124 _dsc0131 _dsc0132 _dsc0135 _dsc0140 _dsc0144 _dsc0145 _dsc0147 _dsc0168 _dsc0176 _dsc0178 _dsc0179 _dsc0187 _dsc0190 _dsc0191 _dsc0200 _dsc0202 _dsc0215 _dsc0220 _dsc0225 _dsc0228 _dsc0230 _dsc0231 _dsc0234 _dsc0240 _dsc0078 _dsc0079 _dsc0080 _dsc0081 _dsc0082 _dsc0084 _dsc0085 _dsc0086 _dsc0094 _dsc0095