Hrebenne. Z fałszywymi zaświadczeniami o szczepieniu chcieli wjechać do Polski

Funkcjonariusze z Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali pięciu obywateli Ukrainy, którzy przedstawili do kontroli granicznej fałszywe zaświadczenia potwierdzające przyjęcie szczepionki przeciw COVID-19. Od początku roku ujawniliśmy podczas prowadzonych kontroli już około 500 fałszerstw różnych dokumentów.

13 lipca br., na terenie drogowego przejścia granicznego w Hrebennem, do odprawy granicznej na kierunku wjazdowym, stawiło się pięciu obywateli Ukrainy. W czasie prowadzonej kontroli granicznej funkcjonariusz SG nabrał podejrzeń, iż zaświadczenia potwierdzające przyjęcie szczepionki przeciw COVID-19, którymi posłużyli się podróżni jako dokumentem zwalniającym z odbycia kwarantanny, mogą być podrobione. Podczas kontroli szczegółowej potwierdzono, iż zaświadczenia o przyjęciu szczepionki są fałszywe.

Wszyscy mężczyźni zostali zatrzymani, zaś w sprawie zostało wszczęte postepowanie dotyczące posługiwania się przy kontroli granicznej fałszywymi dokumentami. Po zakończeniu prowadzenia wobec zatrzymanych czynności procesowych, podróżni otrzymali również decyzje administracyjne o odmowie wjazdu na terytorium Polski i zostali zawróceni na terytorium Ukrainy.

 

Funkcjonariusze z Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej, w swej codziennej służbie, podczas prowadzonych kontroli granicznych, ujawnili w tym roku już około 500 fałszerstw różnych dokumentów przedstawianych do kontroli. Posługiwanie się fałszywymi dokumentami jako autentycznymi,  usankcjonowane jest karą grzywny, karą ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności w wymiarze od 3 miesięcy do 5 lat.

 

źr. Straż Graniczna