Hrebenne: Przechwycono papierosy przemycone przy użyciu motolotni

12-97126Już po raz kolejny, na odcinku granicy ochranianym przez Nadbużański Oddział Straży Granicznej, udało się zapobiec trafieniu do obiegu nielegalnych wyrobów tytoniowych, przemyconych przez granicę przy użyciu motolotni.

W nocy  23 lipca 2016 roku, funkcjonariusze Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej z Placówki w Hrebennem, obserwujący granicę państwową, zauważyli obiekt latający poruszający się na dużej wysokości, który z kierunku wschodniego przemieszcza się w głąb terytorium Polski. Dzięki użyciu urządzeń do obserwacji nocnych funkcjonariuszom Straży Granicznej udało się szybko zlokalizować miejsce, w które pilot motolotni wyrzucił pudła (okolice m. Kolonia Łaszczówka w pow. tomaszowskim), jak się później okazało wypełnione nielegalnymi wyrobami akcyzowymi. Po dotarciu we wskazany rejon funkcjonariusze  w pierwszej kolejności zabezpieczyli samochód osobowy marki Opel Vectra, do którego częściowo już zapakowano kontrabandę. W toku dalszych czynności, po dokładnym przeszukaniu terenu z użyciem psów tropiących, zatrzymano 35-letniego mężczyznę, obywatela Ukrainy a także kolejne pudła, w których  znajdowały się papierosy bez polskich znaków akcyzy. W sumie  zabezpieczono nielegalne papierosy o wartości ponad 117 tys. zł. 

W przedmiotowej sprawie zostało wszczęte postępowanie przygotowawcze, zatrzymany ob. Ukrainy odpowie teraz za przestępstwo skarbowe usankcjonowane karą do 3 lat pozbawienia wolności. 

Tylko w tym roku funkcjonariusze Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej nie dopuścili do wprowadzenia na krajowy rynek wyrobów akcyzowych o wartości ponad 20 mln zł. Skuteczność prowadzonych przez nas działań, powoduje, iż zorganizowane grupy przestępcze szukają nowych metod przemytu papierosów. Wspomniane zdarzenie, jest już trzecim w tym roku przypadkiem udaremnienia przez funkcjonariuszy próby przemytu papierosów przy użyciu statku powietrznego.

źr. Straż Graniczna