Hrebenne. 14 podróżnych z fałszywymi dokumentami w jednym autobusie

Funkcjonariusze z Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali tylko w jednym autobusie rekordową liczbę podróżnych, którzy przedstawili do kontroli granicznej fałszywe dokumenty. Tylko w styczniu tego roku, funkcjonariusze NOSG podczas prowadzonych kontroli granicznych, ujawnili już prawie 100 fałszerstw różnych dokumentów przedstawianych do kontroli.

26 stycznia br., na terenie drogowego przejścia granicznego w Hrebennem, do odprawy granicznej na kierunku wjazdowym stawił się autobus, którym podróżowało 17 ob. Ukrainy. Podczas prowadzonej odprawy granicznej, 14 osób jako cel swego wjazdu, zadeklarowało podjęcie pracy na terytorium Polski. Obok dokumentów paszportowych, podróżni przedstawili dokumenty potwierdzające ich przyszłe zatrudnienie. W czasie kontroli szczegółowej, mającej potwierdzić ich autentyczność, okazało się jednak, iż są one fałszywe. Obywatele Ukrainy zostali zatrzymani (10 mężczyzn oraz 4 kobiety) a w ich sprawie zostało wszczęte postępowanie przygotowawcze.

Podróżni odpowiedzą teraz za posługiwanie się przy kontroli granicznej fałszywymi dokumentami. Czyn ten usankcjonowany jest karą do 5 lat pozbawienia wolności. Do sprawy zatrzymano również mężczyznę, który był kierowcą kontrolowanego autobusu. Obywatelowi Ukrainy przedstawiono natomiast zarzuty pomocnictwa w przekroczeniu granicy RP wbrew przepisom, co zagrożone jest karą do 3 lat pozbawienia wolności. Po zakończeniu prowadzenia wobec nich czynności procesowych, obywatele Ukrainy otrzymali również decyzje administracyjne o odmowie wjazdu na terytorium Polski.

 

Był to już kolejny w  ostatnim czasie przypadek zatrzymania podróżnych, którzy próbowali wjechać do Polski, posługując się fałszywymi dokumentami potwierdzającymi podjęcie przez nich zatrudnienia na terytorium Polski. Tylko w styczniu tego roku, funkcjonariusze NOSG podczas prowadzonych kontroli granicznych, ujawnili już prawie 100 fałszerstw różnych dokumentów przedstawianych do kontroli. Najczęściej fałszowane są: „Oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy”, paszporty, wizy, dowody rejestracyjne pojazdów, polisy ubezpieczeniowe, zezwolenia na pobyt oraz prawa jazdy.

 

źr. Straż Graniczna