Gminny Konkurs Recytatorski „Jan Kochanowski w poezji” (Zdjęcia)

W piątek, 23 marca 2018r. w Szkole Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Łaszczówce odbył się Gminny Konkurs Recytatorski,,Jan Kochanowski w poezji”. Konkurs zorganizowały panie polonistyki: Halina Michałuszko, Renata Krawczyk i Agnieszka Kuceł.

 Przesłuchania recytatorów odbyły się w dwóch kategoriach: klas IV-VI oraz VII i II-III gimnazjum.

W komisji pracowały panie: Marta Prus – polonistka ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Tomaszowie Lub., Małgorzata Nowosielecka- polonistka ze Szkoły Podstawowej Nr 3 w Tomaszowie Lub. oraz Marta Biszczad- polonistka ze Szkoły Podstawowej w Sabaudii.

W konkursie wzięło udział 19 recytatorów.

Wyniki konkursu:

– w kategorii klas IV-VI

Mistrz Recytacji: Paweł Harasymowicz (Łaszczówka)

II miejsce: Martyna Gardyjas (Typin)

III miejsce: Milena Czapla (Typin)

wyróżnienia: Karolina Kobielarz (Łaszczówka), Julia Gacek (Szarowola)

– w kategorii klas VII oraz II-III gimnazjum

Mistrz Recytacji: Anna Żuk (Szarowola)

II miejsce: Paula Milniczuk (Łaszczówka)

III miejsce: Maja Łuczak (Łaszczówka)

wyróżnienia: Agnieszka Mandziuk (Sabaudia), Maciej Wojciechowski (Łaszczówka)

                Podczas wręczania recytatorom dyplomów i nagród obecna była Pani Wójt Marzena Czubaj Gancarz, która przekazała Mistrzom Recytacji specjalne nagrody.

                Na zakończenie głos zabrał Pan Dyrektor Józef Augustyniak, który podziękował wszystkim uczestnikom za udział w konkursie oraz nauczycielkom, które zorganizowały konkurs, a także polonistkom, które przygotowały uczniów do recytacji.

 

źr. UG Tomaszów Lubelski