Gmina wyremontowała i wyposażyła gabinety profilaktyczne w szkołach (Zdjęcia)

 

Szkoły Podstawowe w Gmine Tomaszów Lubelski posiadają nowoczesne gabinety profilaktyki zdrowotnej
i pomocy przedlekarskiej. Wsparcie objęto 6 z terenu gminy: Pasieki, Szarowola, Majdan Górny, Sabaudia,
Łaszczówka i Podhorce.

Do końca lutego 2018 r. gabinety szkolne zostały wyposażone w nowy sprzęt i aparaturę medyczną tzn.
kozetkę, wagę medyczną ze wzrostomierzem, parawan, szafki kartoteczne do przechowywania dokumentacji medycznej, aparaty do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi, biurko. Ponadto, pomieszczeniea zostały odmalowane. Gabinety obecnie wyglądają ładnie i estetycznie. Wyposażenie zakupiono z funduszy pozyskanych z dofinansowania z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 40 187,60 zł. Remont zaś został wykonany ze środków własnych gminy. Dostarczone wyposażenie spełnia wymogi, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 31 d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadceniach opieki zdrowotnej finansowych ze środków publicznych.

 

źr. UG Tomaszów Lubelski