Gmina Tomaszów Lubelski przystąpiła do ogólnopolskiej kampanii profilaktycznej „Przemoc boli” – edycja 2017/2018

Miło mi poinformować, że Gmina Tomaszów Lubelski przystąpiła do ogólnopolskiej kampanii profilaktycznej  „Przemoc boli” – edycja 2017/2018. Jest to kampania skierowana w szczególności do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjalnych. Odnosi się głównie do  zjawiska, jakim jest przemoc rówieśnicza, ze szczególnym uwzględnieniem cyberprzemocy. Zjawisko cyberprzemocy dotyka coraz większej liczby dzieci i młodzieży, która pada ofiarą przemocy rówieśniczej, dokonywanej za pomocą urządzeń mobilnych i Internetu. Dzieje się tak ponieważ młodzi ludzie na przemoc  najczęściej odpowiadają przemocą.

Ogólnopolska diagnoza problemu przemocy wobec dzieci, niezależne badanie przeprowadzone pod koniec 2012 roku przez Fundację Dzieci Niczyje przy współpracy Millward Brown pokazuje, że większość (71%) polskich nastolatków doświadczyła w swoim życiu przynajmniej jednej formy krzywdzenia. Nastolatki najczęściej padają ofiarami przemocy ze strony swoich rówieśników– ponad połowa z nich doświadczyła tego typu krzywdzenia (59%). Przemoc rówieśnicza najczęściej miała postać przemocy fizycznej (41%), w dalszej kolejności przemocy psychicznej (28%). Napaści zbiorowej ze strony rówieśników doświadczył co szósty badany (18%), natomiast znęcania się – co dziewiąty (11%). Spośród wszystkich form przemocy rówieśniczej najmniej nastolatków doświadczyło przemocy na randce (10%; pytania nie zadawano 11- i 12-latkom).

Celem głównym kampanii jest prowadzenie działań związanych z profilaktyką uniwersalną w zakresie szeroko pojętej przemocy, a w szczególności nowemu zjawisku jakim jest cyberprzemoc, poprzez m.in.: poszerzanie wśród uczniów wiedzy na temat sposobów reagowania na cyberprzemoc, kształtowanie wśród uczniów postaw empatii i szacunku do drugiego człowieka, wyposażenie ich we wzorce wolne od przemocy i agresji. Jak również  wspieranie szkół i nauczycieli w ich działaniach profilaktycznych, dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych przy realizacji jednego z kierunków polityki oświatowej w roku szkolnym 2017/2018 – Bezpieczeństwo w Internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych.

W ramach realizacji kampanii zostanie zorganizowanych wiele działań profilaktyki uniwersalnej, które szeroko wpisują się w realizację Gminnych Programów w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania przemocy. Będą to m.in. zajęcia profilaktyczne dla dzieci i młodzieży w szkołach w formie warsztatów, spotkania edukacyjne z rodzicami jak również wsparcie szkoleniowe nauczycieli poprzez zaopatrzenie ich w materiały edukacyjne w formie scenariuszy zajęć wraz z kartami pracy dla uczniów oraz audycje edukacyjne. Ponadto we współpracy z Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy  w Rodzinie zostanie zorganizowany konkurs plastyczny
 i multimedialny dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych.

 Pozostaje w przekonaniu, że  materiały i działania profilaktyczne kampanii „Przemoc boli” w atrakcyjny sposób zwrócą uwagę całej społeczności na problem cyberprzemocy i będą stanowiły czytelny przekaz świadczący o nieakceptowaniu żadnej z form przemocy.

            Kampania „ Przemoc boli”- edycja 2017/2018 jest finansowana ze środków  przewidzianych na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

Wioletta Salitra – Pełnomocnik Wójta ds. profilaktyki w
 zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych
 i narkomanii

źr. UG Tomaszów Lubelski