Gmina Krynice: Budżet przyjęty jednogłośnie

Około 4 milionów złotych zamierza w przyszłym roku wydać na inwestycje Gmina Krynice. Budżet, który radni przyjęli podczas sesji w czwartek 28 grudnia, zakłada prawie 13 milionów 470 tysięcy dochodów i wydatki na poziomie ponad 15 milionów 340 tysięcy.

Jedną z najważniejszych i najbardziej kosztowanych inwestycji będzie zakup i montaż kolektorów słonecznych, na które rada zapisała w budżecie prawie 996 tysięcy złotych. Około 695 tysięcy gmina otrzyma z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Środki te mają być wykorzystane na zakup i montaż ponad 80 solarów. Cały projekt ma być zrealizowany i rozliczony do końca 2018 roku. 

Poważnym zadaniem na nowy rok będzie także budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Krynicach. – W mijającym roku opracowaliśmy dokumentację techniczną, mamy również pozwolenie na budowę, a w przyszłorocznym budżecie zapisaliśmy na ten cel 500 tysięcy złotych. Na razie zakładamy, że będą to środki własne, ale będziemy się starać o dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, którym dysponuje ministerstwo sportu – zapowiada w rozmowie z Informacyjną Agencją Samorządową wójt gminy Krynice Janusz Bałabuch.

W przyszłym roku krynicki samorząd będzie także inwestować w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną. Chodzi m.in. o drugi etap rozbudowy sieci wodociągowej w Dąbrowie, na którą rada przeznaczyła 350 tysięcy złotych oraz kanalizacji w Krynicach i wodociągu w Źwiartowie. Na sieć kanalizacyjną w Krynicach w budżecie jest 140 tysięcy, a na wodociąg w Źwiartowie – 500 tysięcy, ale gmina pokryje tylko część kosztów, ponieważ na obydwa zadania pozyskała dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. 

Dzięki wsparciu z budżetu państwa w 2018 roku samorząd przebuduje również fragment drogi w Zaborecznie. Połowę środków na realizacje tej inwestycji gmina otrzyma z rządowego „Programu rozwoju infrastruktury gminnej i powiatowej”. Przetarg na wykonanie robót jest już ogłoszony, a termin realizacji inwestycji został wyznaczony na połowę sierpnia.

Podczas czwartkowej sesji radni przyjęli także uchwałę intencyjną w sprawie połączenia Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej Gminy Krynice. Obydwie placówki mają swoją siedzibę w jednym budynku, ich działania opierają się na współpracy z tymi samymi instytucjami, ale mają m.in. oddzielny budżet, księgowość i kadry. Utworzenie nowego, Samorządowego Centrum Kultury w Krynicach to pomysł na przygotowanie szerszej oferty kulturalnej, lepsze wykorzystanie zasobów obydwu placówek i sprawniejszą organizację pracy. Przyjętą w czwartek uchwałę muszą teraz zaopiniować Krajowa Rada Biblioteczna, Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Lublinie i ministerstwo kultury. Jeśli ta procedura zostanie zrealizowana sprawnie, a rada gminy potwierdzi swoje plany stosowną uchwałą, SCK w Krynicach rozpocznie działalność 1 sierpnia 2018 roku.

 

źr. Gmina Krynice