Gm. Tomaszów Lubelski: Wójt Marzena Czubaj-Gancarz bez absolutorium

Większość radnych gminy Tomaszów Lubelski nie popiera działań wójt Marzeny Czubaj-Gancarz. Większość uznała, że nie należy jej się absolutorium za wykonanie budżetu gminy w 2016 roku.

Do uzyskania absolutorium wójt Marzenie Czubaj-Gancarz zabrakło tylko jednego głosu. Jej działania poparło 7 z 15 radnych, a przeciw udzieleniu absolutorium zagłosowało 8. Stało się tak, mimo, że pozytywną opinię wystawiła Regionalna Izba Obrachunkowa, a także Komisja Rewizyjna Rady Gminy.

W swoim sprawozdaniu z wykonania budżetu za zeszły rok wójt Czubaj-Gancarz podkreśliła, że na inwestycje gmina wydała około 6 milionów złotych. Przypomniała też, że gdy obejmowała stanowisko, wydatki na ten cel zamykały się kwotą zaledwie 1 miliona 700 tysięcy. Ponad połowę wydanych na inwestycje pieniędzy stanowiły środki, które udało się pozyskać z krajowych i unijnych źródeł zewnętrznych.

Spadło też zadłużenie gminy, które w 2014 roku wynosiło 9 milionów 900 tysięcy złotych, a obecnie – 6 milionów 600 tysięcy, przy nadwyżce budżetowej w wysokości 2 milionów 300 tysięcy.

Wyniki głosowania zostaną teraz przekazane do RIO

– ak

 

źr.kronikatygodnia.pl / foto: UG Tomaszów Lubelski