Fin okazał się Turkiem, miał fałszywy dowód osobisty

Funkcjonariusze z Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej ujawnili próbę przekroczenia granicy na podstawie sfałszowanego dowodu osobistego.

22 października br. na terenie przejścia granicznego w Hrebennem, do odprawy granicznej stawił się mężczyzna podający się za obywatela Finlandii. W czasie prowadzonej kontroli granicznej funkcjonariusz SG, dostrzegł pewne nieprawidłowości w dokumentach przedstawionych do odprawy i postanowił wnikliwie zbadać dowód osobisty podróżnego. Podejrzenia funkcjonariusza znalazły odzwierciedlenie podczas szczegółowych badań dokumentu, okazało się bowiem, iż dowód osobisty został podrobiony.

Mężczyzna został zatrzymany, podczas składania wyjaśnień ob. Turcji oświadczył, że dowód osobisty zakupił za 6 tys. Euro od handlarza dokumentów, przebywając  jeszcze na terytorium Turcji. Zatrzymany 24-latek, chciał przekroczyć granicę Polski, by później kontynuować podróż do Niemiec. Straż Graniczna wszczęła wobec niego postępowanie karne za próbę nielegalnego przekroczenia granicy państwowej na podstawie fałszywych dokumentów. Ob. Turcji  wydano decyzję o odmowie wjazdu i zawrócono na Ukrainę.

Funkcjonariusze z Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej, w swej codziennej służbie, podczas prowadzonych kontroli granicznych, ujawnili od początku roku już ponad 800 fałszerstw różnych dokumentów przedstawianych do kontroli. Najczęściej fałszowane są: „Oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy…..”, paszporty, wizy, dowody rejestracyjne pojazdów, polisy ubezpieczeniowe, zezwolenia na pobyt oraz prawa jazdy.