Euroregion „Roztocze” szansą na rozwój pogranicza polsko-ukraińskiego

W dniu 7 lutego 2020 r. odbyła się konferencja inicjująca powołanie Euroregionu „Roztocze” pn. Euroregion „Roztocze” szansą na rozwój pogranicza polsko-ukraińskiego, organizowana przez Stowarzyszenie Samorządów Powiatu Tomaszowskiego, Miasto Tomaszów Lubelski, Powiat Tomaszów Lubelski oraz Instytut Rozwoju Samorządu Terytorialnego Województwa Lubelskiego. Celem konferencji było uzyskanie opinii samorządów terytorialnych, przedsiębiorców oraz instytucji działających w obszarze rozwoju regionalnego na temat zasadności utworzenia Euroregionu „Roztocze”, określenie intencji, form oraz zakresu przyszłej współpracy.

Priorytetem w zakresie działalności Euroregionu „Roztocze” będzie dalsze tworzenie warunków do rozwijania przyjaznej i wzajemnie korzystnej współpracy transgranicznej, bezpośrednio sąsiadujących obszarów Ukrainy i Polski. Istotnym celem nowego euroregionu, będzie ochrona środowiska naturalnego przygranicznych terenów, prowadzenie działań zapobiegających zagrożeniom i klęskom żywiołowym.

 

źr. UM Tomaszów Lubelski