Eliminacje Gmine 41 Edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiegają pożarom”

W dniu 14 marca w Gminnym Ośrodku Kultury w Podhorcach odbyły się eliminacje gminne 41.edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiegają pożarom”. Swoją wiedze z zakresu pożarnictwa sprawdzało 35 uczniów z terenu całej gminy Tomaszów Lubelski. Komisja w składzie Mariusz Pitura (Komendant Gminny OSP), Mieczysław Koziura (członek zarządu gminnego OSP), Ryszard Neć (kapitan PSP w Tomaszowie Lubelskim) po przeprowadzeniu dwuetapowego (pisemnego i ustnego) sprawdzianu wyłoniła zwycięzców. Do etapu powiatowego zostali zakwalifikowani najlepsi – Katarzyna Gozdek z Szarowoli oraz Wiktoria Kłos z Podhorzec.

 Wszystkim uczestnikom pamiątkowe dyplomy i podziękowania wręczył sekretarz gminy Pan Waldemar Miller.
źr. UG Tomaszów Lubelski