Dzień Wiedzy Na Temat Autyzmu

Światowy Dzień Świadomości Autyzmu to święto obchodzone corocznie 2 kwietnia z inicjatywy Kataru popartej przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją z 18 grudnia 2007, opublikowaną 21 stycznia 2008 roku. Obchody Dnia mają na celu podnoszenie świadomości społecznej na temat autyzmu. Są również okazją do globalnego zaangażowania i bardziej efektywnej współpracy międzynarodowej w tej dziedzinie. Podstawowe założenia obejmują zwiększenie potencjału zaspokajania szczególnych potrzeb osób dotkniętych autyzmem, umożliwienie rozwijania indywidualnych talentów oraz poprawę dostępu do usług opiekuńczych i pomocowych. Coroczne obchody Światowego Dnia Wiedzy na Temat Autyzmu mają zachęcić do podejmowania takich działań i zwrócić uwagę na niedopuszczalną dyskryminację i izolację, jakich doświadczają ludzie dotknięci autyzmem i ich najbliżsi. Jak podkreśla Konwencja Praw Osób Niepełnosprawnych, osoby z autyzmem są równe wobec prawa i przysługują im wszystkie prawa człowieka i podstawowe wolności.

Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Tomaszowie Lubelskim po raz kolejny włącza się w międzynarodową akcję.

2 kwietnia „ Świecimy na niebiesko” jak wiele miejscowości w Polsce i na świecie. Serdecznie zapraszamy na Rynek Miejski, gdzie o godzinie 19.00 podświetlony będzie budynek Szkoły Muzycznej.

5 kwietnia Dzień Wiedzy na Temat Autyzmu– początek godzina 10.00 na Rynku Miejskim. W programie zabawy integracyjne dla dzieci, przemarsz w barwnym korowodzie ulicami miasta oraz konferencja w budynku Starostwa Powiatowego pod hasłem „ Autyzm- Rodzina-Społeczeństwo”.

W tym roku jednym z prelegentów będzie mama chłopca z autyzmem.

Serdecznie zapraszamy mieszkańców miasta i powiatu do przyłączenia się do nas 2 i 5 kwietnia.