Dzień Pracownika i Animatora Kultury

W sali reprezentacyjnej dawnego Sejmiku Powiatowego w dniu 30 maja 2017 r. Burmistrz Miasta Wojciech Żukowski spotkał się z osobami tworzącymi kulturę w Tomaszowie Lubelskim z okazji Dnia Pracownika i Animatora Kultury.

      Spotkanie zainaugurował „Wieczór wspomnień o Romanie Mucha”, osobie, która od lat była związana z Tomaszowem Lubelskim, która tworzyła kulturę, sztukę. Roman Mucha, który był stałym gościem miejskich uroczystości związanych z dniem Animatora i Pracownika Kultury. Pan Roman Mucha za swoje działania na rzecz kultury i sztuki był wielokrotnie nagradzany,  otrzymał, m.in.: w 2005 r. Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, w 2012 r. Medal im. Tomasza Zamoyskiego za zasługi dla Tomaszowa Lubelskiego, w 2015 r. medal brązowy Zasłużony Kulturze Gloria Artis. W spotkaniu wzięli udział, m.in.: Pani Danuta Mucha, Joanna Mucha, Marzanna Mucha oraz Państwo Jadwiga i Eugeniusz Cybulscy. Podczas spotkania miało miejsce okolicznościowe wystąpienie Burmistrza Miasta Wojciecha Żukowskiego oraz Pana Eugeniusza Cybulskiego, poety, przyjaciela Pana Romana Muchy, który zaprezentował zebranym sonety pisane na cześć Romana Muchy. Natomiast Pan Mirosław Tereszczuk, Prezes Tomaszowskiego Towarzystwa Regionalnego, zaprezentował zebranym „Wydanie autorskie ekslibrisów Romana i Marzanny Muchy” z okazji 500-lecia polskiego ekslibrisu i 100-lecia Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Bartosza Głowackiego w Tomaszowie Lubelskim.

      Na zakończenie Burmistrz Miasta wręczył okolicznościowe listy gratulacyjne pracownikom miejskich instytucji kultury oraz osobom szczególnie zasłużonym w krzewieniu kultury za wkład pracy i zaangażowanie na rzecz upowszechniania kultury i animowanie społeczności lokalnej w Tomaszowie Lubelskim.

 

źr. UM Tomaszów Lubelski