Dzień Edukacji Narodowej – spotkanie Burmistrza Miasta z nauczycielami

9495Z okazji Dnia Edukacji Narodowej w dniu 13 października 2016 r. odbyło się spotkanie z nauczycielami z tomaszowskich szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli. W spotkaniu wzięli udział: Pan Tadeusz Wagner Zastępca Burmistrza Miasta Tomaszów Lubelski, Pan Henryk Nowosad Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych, Pan Mirosław Fus Przewodniczący Rady Miasta Tomaszów Lubelski, Pan Jacek Pawłucki Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia, Pani Agnieszka Klimecka-Krawczyk Przewodnicząca Organizacji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Tomaszowie Lubelskim oraz Pan Dariusz Skroban Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZNP w Tomaszowie Lubelskim. Spotkanie zainaugurował występ uczniów z Gimnazjum Nr 1 w Tomaszowie Lubelskim. Okolicznościowy program artystyczny został przygotowany pod kierunkiem Pani Bożeny Szacfajer, Pani Małgorzaty Korzeniowska-Witt i Pani Anny Bartnickiej.

      Zastępca Burmistrza Miasta Tadeusz Wagner powitał przybyłych na spotkanie, podziękował nauczycielom za ich pracę i trud włożony w wychowanie młodego pokolenia, następnie wręczył nagrody burmistrza miasta Tomaszów Lubelski przyznane dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły.

      Ponadto zostały wręczone listy gratulacyjne nauczycielom i pracownikom oświaty, którzy otrzymali odznaczenia państwowe, medale Komisji Edukacji Narodowej oraz nagrodę Ministra Edukacji Narodowej oraz Lubelskiego Kuratora Oświaty.

      Nagrody Burmistrza Miasta otrzymali:

Przedszkole Samorządowe Nr 1:

 1. Marzena Skulimowska
 2. Katarzyna Wojciechowska

Przedszkole Samorządowe Nr 2:

 1. Beata Matwiejszyn

Przedszkole Samorządowe Nr 5:

 1. Anna Kłoda

Szkoła Podstawowa Nr 2:

 1. Barbara Bober
 2. Waldemar Kulik
 3. Marta Prus
 4. Dionizy Mróz

Szkoła Podstawowa Nr 3:

 1. Katarzyna Atalska
 2. Barbara Halina Czubek
 3. Katarzyna Kuczyńska
 4. Katarzyna Marta Kodymowska
 5. Maria Jolanta Winiarska

Gimnazjum Nr 1:

 1. Stanisław Kaniewski
 2. Magdalena Leńczuk
 3. Agnieszka Malec

Gimnazjum Nr 2:

 1. Katarzyna Fedczyszyn
 2. Joanna Mickiewicz
 3. Dorota Puźniak

MEDAL ZŁOTY ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ

 • Marek KLIMASZEWSKI Szkoła Podstawowa nr 3
 • Leszek KODYMOWSKI Szkoła Podstawowa nr 3
 • Małgorzata ŁOZA Szkoła Podstawowa nr 3
 • Regina MISZTAL Gimnazjum nr 2
 • Jerzy PASIECZNY Gimnazjum nr 2
 • Maria PIASECKA Przedszkole Samorządowe nr 1
 • Maria Stanisława KĄKOL Przedszkole Samorządowe Nr 1
 • Jadwiga MAZURKIEWICZ Przedszkole Samorządowe nr 2
 • Anna SWACHA Przedszkole Samorządowe nr 5
 • Bożena ŁUKASIEWICZ Przedszkole Samorządowe nr 5
 • Elżbieta STRUMIDŁO Przedszkole Samorządowe nr 5

MEDAL SREBRNY ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ

 • Beata ŁABA Szkoła Podstawowa nr 3
 • Wiesław TOMASZEWSKI Przedszkole Samorządowe nr 2

MEDAL BRĄZOWY ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ

 • Małgorzata CZAPLA Przedszkole Samorządowe Nr 1
 • Renata DETKO Przedszkole Samorządowe Nr 1

MEDAL KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ

 • Stanisław Sikora Gimnazjum nr 1
 • Dorota Sienkiel Gimnazjum nr 2
 • Aneta Kita Szkoła Podstawowa nr 3
 • Krystyna Kołcun Szkoła Podstawowa nr 3
 • Katarzyna Kuczyńska Szkoła Podstawowa nr 3
 • Małgorzata Warzocha Przedszkole Samorządowe nr 2
 • Elżbieta Byra Przedszkole Samorządowe nr 5

NAGRODA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

 • Teresa Koszel, Przedszkole Samorządowe nr 2

NAGRODA LUBELSKIEGO KURATORA OŚWIATY

 • Anna Wolczyk, Gimnazjum Nr 2
Fotorelacja

 

źr. UM Tomaszów Lubelski