Dzień Edukacji Narodowej

W dniu 13 października br. odbyło się uroczyste spotkanie Burmistrza Miasta Tomaszów Lubelski Wojciecha Żukowskiego z nauczycielami i pracownikami tomaszowskich szkół podstawowych i przedszkoli samorządowych z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Spotkanie zainaugurował okolicznościowy występ uczniów klasy II b Szkoły Podstawowej Nr 3 im. doktora Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim, przygotowany pod kierownictwem Pani Marty Siry.

W spotkaniu również udział wzięli: Pan Mirosław Fus Przewodniczący Rady Miasta Tomaszów Lubelski, Pan Henryk Nowosad Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych, Pan Ryszard Szczepaniuk Przewodniczący Samorządu, Porządku Publicznego, Oświaty, Kultury, Sportu i Pomocy Społecznej Rady Miasta Tomaszów Lubelski.

Burmistrz Miasta witając zebranych podziękował jednocześnie za ich pracę i trud włożony w wychowanie młodego pokolenia. Następnie wręczył nauczycielom Nagrody Burmistrza Miasta Tomaszów Lubelski za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły.

 

Nagrody Burmistrza Miasta otrzymali:

Przedszkole Samorządowe Nr 1:

 1. Anna Łój
 2. Katarzyna Wojciechowska

Przedszkole Samorządowe Nr 2:

 1. Jadwiga Mazurkiewicz

Przedszkole Samorządowe Nr 5:

 1. Beata Świderek

Szkoła Podstawowa Nr 1:

 1. Anna Bartnicka
 2. Agnieszka Klimecka-Krawczyk
 3. Agnieszka Malec
 4. Katarzyna Panasińska

Szkoła Podstawowa Nr 2:

 1. Małgorzata Monika Charachajczuk
 2. Barbara Jolanta Luba
 3. Dorota Maria Gęborys
 4. Waldemar Bruno Kulik
 5. Elżbieta Natalia Przybyła
 6. Anna Maria Radziejewicz-Podoba
 7. Beata Żukowska

Szkoła Podstawowa Nr 3:

 1. Aneta Kita
 2. Anita Kłos
 3. Beata Kulczyńska
 4. Marzena Wnuk-Więcławek
 5. Edyta Zabandżała
 6. Beata Zieziulewicz

 

Ponadto zostały wręczone okolicznościowe listy gratulacyjne nauczycielom i pracownikom oświaty, którzy otrzymają odznaczenia państwowe, medale Komisji Edukacji Narodowej oraz nagrody Ministra Edukacji i Nauki oraz Lubelskiego Kuratora Oświaty podczas Wojewódzkich Obchodów Dnia Edukacji Narodowej w Zamościu.

Złoty medal za długoletnią służbę otrzymali:

 • Pani Celina Hałasa – pracownik niepedagogiczny w Szkole Podstawowej Nr 3
 • Pani Anna Sawiak – pracownik niepedagogiczny w Szkole Podstawowej Nr 3
 • Pani Ewa WolaninBukała – nauczycielka w Szkole Podstawowej Nr 2
 • Pan Mirosław Fus – nauczyciel w Szkole Podstawowej Nr 1

Srebrny Medal za długoletnia służbę otrzymała:

 • Pani Barbara Wiśniewska – nauczycielka w Szkole Podstawowej Nr 2

Medal Komisji Edukacji Narodowej otrzymali:

 • Pani Magdalenę Marszalec – Kiełbasa – nauczycielka Szkoły Podstawowej Nr 2
 • Panią Marzenę Mazur – nauczycielka Szkoły Podstawowej Nr 2
 • Panią Jolantę Samulak – nauczycielka Przedszkola Samorządowego Nr 5
 • Panią Małgorzatę Sidorowicz – Dyrektor Przedszkola Samorządowego Nr 1
 • Pana Henryka Nowosada – Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Tomaszów Lubelski

Nagrody Ministra Edukacji i Nauki otrzymali:

 • Pani Maria Majak – Rebizant – Dyrektor Przedszkola Samorządowego Nr 5
 • Pan Ryszard Żądło – nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 2

Nagrodę Lubelskiego Kuratora Oświaty przyznano:

 • Pani Marta Prus – Zastępca Dyrektora w Szkole Podstawowej Nr 2

Burmistrz Miasta Tomaszów Lubelski Wojciech Żukowski na ręce dyrektorów szkół podstawowych i przedszkoli samorządowych przekazał okolicznościowy list z okazji Dnia Edukacji Narodowej skierowany do wszystkich pracowników oświaty w Tomaszowie Lubelskim.

źr. UM Tomaszów Lubelski