Dwie nieudane próby korupcji funkcjonariuszy NOSG

29 i 30 lipca 2019 r. w Placówce Straży Granicznej w Hrebennem miały miejsce dwa przypadki usiłowania wręczenia korzyści majątkowej przez obywatelki Ukrainy, celem odstąpienia przez funkcjonariuszy Straży Granicznej od podejmowanych wobec cudzoziemców czynności służbowych.

29 lipca br. podróżna 62-letnia Ukrainka chciała wjechać do Polski przez przejście graniczne w Hrebennem, nie posiadając dokumentów zezwalających na wykonywanie pracy u wskazanych przez nią pracodawców. W zamian za odstąpienie od czynności związanych z odmową wjazdu usiłowała skorumpować funkcjonariusza, proponując mu 400 zł. Funkcjonariusz, poinformował osobę, iż zostaje ona zatrzymana, a o próbie korupcji powiadomił swoich przełożonych.
Podejrzana przyznała się do zarzucanego jej czynu i poddała się dobrowolnie karze grzywny w wys. 2000 zł. oraz karze pozbawienia wolności na okres 1 roku w zawieszeniu na okres 2 lat. Ponadto wydano decyzję o odmowie wjazdu.

Do kolejnej nieudanej próby korupcji funkcjonariusza SG doszło 30 lipca br. Tym razem 29-letnia obywatelka Ukrainy proponowała 100zł „łapówki”. Cudzoziemka nie przedstawiła dokumentów wystarczających do potwierdzenia celu i warunków planowanego pobytu.

W związku z usiłowaniem wręczenia korzyści majątkowej Ukrainkę zatrzymano i wszczęto postępowanie przygotowawcze. W dniu dzisiejszym zostanie doprowadzona do Prokuratury Rejonowej w Tomaszowie Lubelskim.

Za próbę korupcji grozi jej kara od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności.

 

źr. Straż Graniczna