Dofinansowanie ze Starostwa Powiatowego

W czwartek 3 marca na spotkaniu Klubu Seniora Relax pojawiła się gościnnie p. Wójt Marzena Czubaj-Gancarz wraz z przedstawicielem Powiatowej Komendy Policji w Tomaszowie Lubelskim oraz p. Dyrektor GOK Kingą Łuczak celem przeprowadzenia akcji informacyjnej dot. bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
Ponadto, na spotkaniu p. Wójt poinformowała zebranych o przyznanych środkach ze Starostwa Powiatowego, przekazanych w ramach współpracy obu Urzędów.

Na obradach XXIII Sesji V Kadencji Rady Powiatu w Tomaszowie Lubelskim w dniu 28 lutego podjęto uchwałę o udzieleniu pomocy finansowej Gminie Tomaszów Lubelski. Dzięki współpracy Gminy Tomaszów Lubelski ze Starostwem Powiatowym wsparciem zostało objętych 5 organizacji:
1. Ochotnicza Straż Pożarna w Rudzie Wołoskiej,
2. Ochotnicza Straż Pożarna w Rabinówce,
3. Koło Gospodyń Wiejskich Typin,
4. Koło Gospodyń Wiejskich Nowa Wieś,
5. Klub Seniora Relax w Majdanie Górnym.