Dni Dobrosąsiedztwa na Ukrainie

u-02Dnia 25 września 2016 roku przedstawiciele Stowarzyszenia gmin powiatu tomaszowskiego uczestniczyli w zorganizowanym na Ukrainie ,,Dniu Dobrosąsiedztwa”, które odbyło się w gminie Żwirki, w rejonie Sokalskim. Powiat tomaszowski reprezentowali: Starosta powiatu tomaszowskiego Jan Kowalczyk, wójtowie, burmistrzowie gmin i miast, przewodniczący Rady Gmin i Miast, dyrektorzy Gminnych i Miejskich Ośrodków Kultury, zespoły muzyczne wraz z opiekunami oraz osoby towarzyszące. Gminę Telatyn reprezentowali – Wójt Gminy Elżbieta Stąsiek – Witkowska, Przewodniczący Rady Gminy – Dariusz Skwarek oraz pracownicy Urzędu – Ewelina Galant – Woźniak i Jan Sławiński.

Po uroczystym, tradycyjnym powitaniu chlebem, wspólnej modlitwie i odśpiewaniu Hymnów państwowych – Polski i Ukrainy wszystkich bardzo serdecznie powitał gospodarz miejsca – Wójt Gminy Żwirki Iwan Stepanowicz Koszlaj. W kilku słowach podkreślił ważność utrzymywania dobrych, przyjacielskich relacji zarówno na płaszczyźnie społecznej jak i zawodowej. Głos zabrali również przedstawiciele Rady Sokalskiej, Starosta powiatu tomaszowskiego oraz burmistrz Tyszowiec – jako przedstawiciel miasta partnerskiego gminy Żwirki. W dalszej części spotkania doszło do podpisania umowy o wzajemnej współpracy pomiędzy polską gminą powiatu zamojskiego – Gminą Komarów Osada reprezentowaną przez Wójta Gminy Wiesławę Sieńkowską a ukraińską Gminą Wolica Komarów reprezentowaną przez Wójta tejże Gminy Nadiję Biłyk. Podpisano również list intencyjny o wzajemnej współpracy, przyjaźni i perspektywie dalszego rozwoju pomiędzy Stowarzyszeniem Samorządów Powiatu Tomaszowskiego a Asocjacją Rad Rejonu Sokalskiego. Instytucje te reprezentowali po stronie polskiej – Przewodniczący Stowarzyszenia Gmin Powiatu Tomaszowskiego Jerzy Wereszczak i Dyrektor Asocjacji Rady Rejonu Sokalskiego Wiktor Prytulko.

Po części oficjalnej odbyła się część artystyczna. Na scenie zaprezentowały się zespoły i soliści z Ukrainy oraz zespoły z powiatu tomaszowskiego: ,,Wierszczyckie Echo” – gmina Jarczów, ,,Dominanta” z Zamłynia – gmina Tyszowce, ,,Jawor” gmina Rachanie. Na scenie nie mogło zabraknąć zespołu muzycznego z Telatyna ,,Fermata”, który zaprezentował się w odsłonie cygańskiej. W ich wykonaniu można było usłyszeć ,,Cyganeczkę Zosię”, ,,Cygańską Drogę”, ,,Pokochałem cygankę” i ,,Tańcz ze mną moje życie”. Całości dopełniły typowo cygańskie, kolorowe stroje. W dalszej części wizyty odbyło się spotkanie integracyjne, podczas którego nie brakowało rozmów dotyczących perspektywy współpracy na płaszczyźnie realizacji projektu z Programu Współpracy Transgranicznej ,,Polska – Białoruś – Ukraina 2014 – 2020″.

źr. UG Telatyn