Debata o stanie miasta Tomaszów Lubelski

Na najbliższej sesji Rady Miasta Tomaszów Lubelski, która odbędzie się 19 czerwca 2019 roku, Rada Miasta rozpatrzy Raport o stanie Miasta Tomaszów Lubelski za 2018 rok. Nad przedstawionym przez Burmistrza Miasta Tomaszów Lubelski raportem zostanie przeprowadzona debata, w której oprócz radnych, będzie mogło wziąć udział 15 mieszkańców Tomaszowa Lubelskiego. Po zakończeniu debaty, Rada Miasta przeprowadzi głosowanie nad udzieleniem burmistrzowi wotum zaufania.

      Mieszkaniec, który chce zabrać głos w debacie nad raportem o stanie gminy musi złożyć do Przewodniczącego Rady Miasta Tomaszów Lubelski, pisemne zgłoszenie zawierające: imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz podpis, poparte podpisami co najmniej 20 osób udzielających poparcia zgłaszającemu się do udziału w debacie. Zgłoszenie składa się najpóźniej  do dnia 18 czerwca 2019 r.

      Zgłoszenia mieszkańców Tomaszowa Lubelskiego do udziału w debacie nad Raportem o stanie Miasta Tomaszów Lubelski za 2018 rok, przyjmowane będą do dnia 18 czerwca 2019 r. w Urzędzie Miasta  Tomaszów Lubelski, ul. Lwowska 57, w godzinach pracy urzędu, w pokoju numer 31 – Biuro Rady Miasta.

Do pobrania:

 

źr. UM Tomaszów Lubelski