Cztery firmy zainteresowane budową MOP-ów przy tomaszowskiej obwodnicy.

W przetargu na zaprojektowanie i budowę pary MOP Jeziernia Wschód i MOP Jeziernia Zachód na obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego, który został ogłoszony w grudniu ubiegłego roku, wpłynęły cztery oferty. Najniższa opiewa na 63,7 mln zł, a najwyższa na 88,6 mln zł tylko nieznacznie przekraczając nasz budżet. Kolejnym krokiem będzie analiza ofert i ich ocena na podstawie trzech kryteriów: ceny (waga kryterium 60 proc.), wydłużenia okresu gwarancji o 10 lat (20 proc.), skrócenia terminu realizacji inwestycji o 4 miesiące (20 proc.), a następnie wyłonienie wykonawcy.  

Zestawienie ofert:  

  • Budimex – 63 787 036,17 zł 
  • Konsorcjum Porr (lider), Antex II – 64 940 391,12 zł 
  • Mota-Engil Central Europe – 67 893 121,98 zł 
  • Strabag – 88 670 531,80 zł 

Budżet GDDKiA: 86 620 540,23 zł 

Co powstanie 

Zadaniem wykonawcy będzie zaprojektowanie i wybudowanie pary Miejsc Obsługi Podróżnych o funkcjach podstawowych z infrastrukturą towarzyszącą, oświetleniem, drogami dojazdowymi i urządzeniami bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz uzyskanie decyzji zezwalających na użytkowanie. Podpisanie umowy z wykonawcą planowane jest w drugiej połowie tego roku. 

 

źr. GDDKiA