Ćwiczenia „GRYF-2017”

08 września 2017r. na terenie powiatu tomaszowskiego odbyły się ćwiczenia zgrywające jednostek straży pożarnych i służb współdziałających pod kryptonimem „GRYF-2017”.

Miejscem ćwiczeń były obszary leśne Nadleśnictwa Tomaszów: leśnictwo Bełżec, leśnictwo Leliszka.
Celem ćwiczeń było:
– sprawdzenie stanu przygotowania jednostek Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego do realizacji zadań ratowniczo-gaśniczych na obszarze powiatu, a w szczególności skuteczności działań gaśniczych podczas pożarów obszarów leśnych,
– dostarczanie wody do miejsca pożaru na duże odległości,
– doskonalenie działań ratowniczych związanych z usuwaniem skutków nawałnic i silnych wiatrów oraz udzielanie pomocy osobom poszkodowanym.
Uczestnikami ćwiczeń byli:
– Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Lubelski,
– 19 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego – wszystkie z terenu powiatu,
– Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Lubelskim (Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego),
– Nadleśnictwo Tomaszów,
– Komenda Powiatowa Policji w Tomaszowie Lubelskim.
Obserwatorami ćwiczeń byli m.in.: Starosta Tomaszowski Jan Kowalczyk, p.o. Komendant Powiatowy PSP w Tomaszowie Lubelskim bryg. Andrzej Mandziuk, Wójt Gminy Bełżec Andrzej Adamek, Inżynier Nadzoru Nadleśnictwa Tomaszów Marek Słotwiński.

 

źr. KP PSP Tomaszów Lubelski