Ciekawostki z granicy

W trakcie swojej pracy funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej spotykają się z nietypowymi formami i przedmiotami przemytu.
9 listopada br., funkcjonariusz z Oddziału Celnego w Hrebennem podczas rewizji pojazdu na ukraińskich numerach rejestracyjnych wykrył w kabinie kierowcy 2 pieczęcie o treści: okrągła – „Konsul w Kijowie *14*” oraz prostokątna – „z up. Wojewody Mazowieckiego Izabela Szewczyk Dyrektor Wydziału Spraw Cudzoziemców”. Sprawę „prywatnego urzędu” zgłoszono do organów ścigania.

źr.  Izba Administracji Skarbowej Lublin