Cała Polska czyta dzieciom

Dnia 6 czerwca o godzinie 10.00 w Tomaszowskim Domu Kultury odbyła się XVI edycja akcji „Cała Polska czyta dzieciom” zorganizowana przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Tomaszowie Lubelskim. Kampania „Cała Polska czyta Dzieciom” i związany z nią ogólnopolski tydzień czytania trwają już 16 lat. Rozpoczęto ją 1 czerwca 2001 roku dysponując jedynie pięknym plakatem Rafała Olbińskiego, reklamą telewizyjną i radiową pt.: „ Tato, czy Ty umiesz czytać?”, oraz głębokim przekonaniem, że czytanie dziecku jest najlepszą inwestycją w ich przyszłość. Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka może pochwalić się znaczącym wkładem w promowanie akcji czytania dzieciom. Dołączył do niej 14 lat temu i był pierwszą instytucją w powiecie tomaszowskim, której udało się zmobilizować grono znanych i cenionych osób z lokalnego środowiska do czytania dzieciom zgromadzonym w Tomaszowskim Domu Kultury. W tym roku znane osobistości powiatu i miasta Tomaszowa Lubelskiego przybliżyły dzieciom fragmenty książki Stanisławy Domagalskiej pt.: „Przyszywany dziadek”. Dzieciom czytali:

 1. Pan Jan Kowalczyk- Starosta Powiatu Tomaszowskiego

 2. Pan Wojciech Żukowskiego Burmistrza Tomaszowa Lubelskiego

 3. Pan Sławomir Wujec przedstawiciel Wójta Gminy Tomaszów Lubelski

 4. Pan Rafał Bodys- kierownik Warsztatów Terapii Zajeciowej w Grabowicy

 5. Pani Anna Pankiewicz- Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej
 6. Pan Paweł Pryciuk- przedstawiciel PPP w Tomaszowie lubelskim

 7. Pani Janina Łasocha- kierownik inspektoratu ZUS
 8. Pani Anna Kołaszewska- Wicedyrektor Powiatowego Urzędu Pracy
 9. Pan Tomasz Zieliński- Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej
 10. Pani Anna Pitura- Kierownik Biblioteki Pedagogicznej
 11. Pan Dariusz Krech- Dyrektora TDK
 12. Pani Jadwiga Skawińska- kierownik Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Imprezie towarzyszył Integracyjny konkurs plastyczno-literacki „Z książką przez życie…”. Po dokładnym obejrzeniu 170 prac plastycznych i przeczytaniu 24 prac literackich komisja konkursowa przyznała 21 nagród oraz 173 wyróżnienia.

NAGRODY KONKURS PLASTYCZNY

Kategoria: klasy „I-III”

Szkoła Podstawowa Nr 3 im. doktora Janusza Petera w Tomaszowie Lub.

 • Julia Mrozik, opiekun Katarzyna Atalska
 • Natalia Hek, opiekun Katarzyna Kodymowska
 • Bartłomiej Torbiak , opiekun Katarzyna Kodymowska

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Tomaszowie Lubelskim

 • Jagoda Darłowska, opiekun Barbara Pliszka
 • Urszula Hacia, opiekun Elżbieta Uchman
 • Franciszek Głazowski, opiekun Bożena Waszkiewicz
 • Julia Pawłucka, opiekun Ewa Zderkiewicz

Kategoria osoby z niepełnosprawnością intelektualną

SOSW

 • Michał Krzemiński, opiekun Jerzy Kij
 • Adam Bielak, opiekun Renata Litwin
 • Mariusz Sędecki, opiekun Renata Matyjanka
 • Radosław Zienkiewicz, opiekun Edyta Birunt

WZT

 • Urszula Dzida, opiekun: Justyna Robak
 • Dorota Szpak, opiekun: Justyna Robak

OREW

 • Adam Lesiuk, opiekun: Magdalena Ważna
 • Mateusz Sycz , opiekun Sylwia Rajtak

NAGRODY KONKURS LITERACKI

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Tomaszowie Lubelskim

 • Julia Romańczuk, opiekun Marta Prus
 • Weronika Maciesza, opiekun Marta Prus

Szkoła Podstawowa Nr 3 im. doktora Janusza Petera w Tomaszowie Lub.

 • Emilia Kwiatkowska, opiekun Marzena Więcławek
 • Julia Szczygieł , opiekun Marzena Więcławek
 • Agnieszka Świderek, opiekun Małgorzata Nowosielecka
 • Sylwia Kuśmierczak, opiekun Małgorzata Nowosielecka

Podczas imprezy umiejętności swoje zaprezentowali uczniowie SOSW w inscenizacji „Rzepki” J.Tuwima . Wystąpił też zespół wokalny z piosenką Ani Wyszkoni „Biegnij przed siebie”. Zumbę zatańczyła 22- osobowa grupa taneczna. Obejrzeliśmy także taniec z kapeluszami do muzyki z filmu „Vabank”. Wszyscy uczestnicy imprezy otrzymali słodycze. Akcję wspomogli finansowo: Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Lubelskim oraz Stowarzyszenie „Samarytanin”.

A. Tyrka, A. Bardega