Burmistrz odebrał promesę dotacji celowej

 

Burmistrz Miasta Wojciech Żukowski dnia 11 marca 2019 roku odebrał z rąk wicemarszałek Sejmu RP Beaty Mazurek oraz wojewody lubelskiego Przemysława Czarnek promesę dotacji celowej dla Miasta Tomaszów Lubelski na dofinansowanie realizacji zadań własnych gminy związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych.

      Dotacja w kwocie 3.800.000 złotych (do 80% kosztów kwalifikowanych) zostanie wykorzystana na realizację zadań

  1. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Dolnej w Tomaszowie Lubelskim
  2. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Łaszczowieckiej w Tomaszowie Lubelskim od km 0+026 do km 0+569,10

      Jest to istotne wsparcie dla samorządu borykającego się z zalewaniem wodami opadowymi bardzo newralgicznych miejsc na terenie naszego miasta.

      Realizacja prac budowlanych objętych pomocą nastąpi po wyborze wykonawców z terminem realizacji do 30 listopada 2019 roku.

 

źr. UM Tomaszów Lubelski