Budżet Obywatelski: Na te projekty będzie można głosować

Zapraszamy do zapoznania się z projektami, które będą poddane pod głosowanie w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Tomaszów Lubelski w 2017 r.

Planowany termin głosowania 16 stycznia – 16 luty 2017 r. Głosować będzie można:

  • za pośrednictwem specjalnej platformy do głosowania on-line, która zostanie udostępniona na stronie internetowej Urzędu Miasta Tomaszów Lubelski w dniach głosowania,
  • tradycyjnie, na papierowej karcie, którą będzie można oddać w punkcie głosowania – sekretariat Urzędu Miasta Tomaszów Lubelski ul. Lwowska 57, p. 23,
  • korespondencyjnie na adres:
    Urząd Miasta Tomaszów Lubelski,
    ul. Lwowska 57,
    22-600 Tomaszów Lubelski.

Lista projektów do głosowania w 2017 r.

INFORMACJA Z WERYFIKACJI I OPINIOWANIA PROPOZYCJI PROJEKTÓW POZYTYWNIE ZAOPINIOWANYCH ZATWIERDZONYCH DO GŁOSOWANIA W 2017 r.

Nr projektu 1
Dane wnioskodawcy Tomasz Jędruszko
Tytuł zadania Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą pomiędzy ulicami Kopernika i Króla Zygmunta
Szacowany koszt 50 000,00 zł
Krótki opis zadania Powstanie nowe, bezpieczne boisko sportowe (ul. Kopernika i Kr. Zygmunta), które będzie miejscem rozgrywek i promowania aktywnego oraz zdrowego stylu życia. Utworzone zostanie bezpieczne miejsce zabaw i spotkań dla społeczności lokalnej. Zostaną zaciśnięte więzi między mieszkańcami, którzy lepiej się poznają i zintegrują oraz bardziej będą się utożsamiać ze swoim miejscem zamieszkania.
 
Nr projektu 2
Dane wnioskodawcy Tadeusz Szczerba
Tytuł zadania Budowa placu zabaw dla dzieci. Montaż urządzeń do ćwiczeń dla dorosłych
Szacowany koszt 49 997,00 zł
Krótki opis zadania Ogrodzenie placu zabaw, montaż urządzeń placu zabaw dla dzieci, montaż urządzeń do ćwiczeń dla dorosłych na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Przyszłość” w Tomaszowie Lubelskim przy ul. Łaszczowieckiej 18.
 
Nr projektu 3
Dane wnioskodawcy Swietłana Karczewska-Lipowicz
Tytuł zadania Wspieranie i promocja przedsięwzięcia „Piknik Rodzinny – Muzyczna Podróż z mieszkańcami miasta”
Szacowany koszt 20 000,00 zł
Krótki opis zadania Głównym przedmiotem zadania jest dostarczenie usług kulturalnych przez ZAS „Harmonia”. Zaspokojenie rosnącego w letnim okresie zapotrzebowania na imprezy kulturalne, które będą satysfakcjonowały mieszkańców miasta. Dalszy rozwój i działalność zespołu „Harmonia” wpłynie na promocję regionu jego walorów kulturalnych i turystycznych.
 
Nr projektu 4
Dane wnioskodawcy Karolina Harbuz
Tytuł zadania Centrum Artystyczno-informatyczne
Szacowany koszt 50 000,00 zł
Krótki opis zadania Projekt łączy zajęcia plastyczne z najnowszą techniką komputerową. „Centrum Artystyczno-informatyczne” to szansa na nowy kierunek nauczania, nowy przemysł i nowe perspektywy.
 
Nr projektu 5
Dane wnioskodawcy Aleksandra Łuć
Tytuł zadania Zagospodarowanie terenu wokół budynków wspólnot przy ul. J. Piłsudskiego i ul. Rogózieńskiej – w centrum miasta
Szacowany koszt 50 000,00 zł
Krótki opis zadania Zagospodarowanie i organizacja przestrzeni publicznej znajdującej się w centrum miasta Tomaszowa Lubelskiego pod względem bezpieczeństwa, funkcjonalności i walorów estetycznych. Poprawa stanu technicznego nawierzchni twardej i stworzenie miejsc parkingowych zwiększających bezpieczeństwo pieszych i pojazdów oraz poprawiających funkcjonalność terenu.
 
Nr projektu 6
Dane wnioskodawcy Magdalena Malec-Tereszczuk
Tytuł zadania Tomaszów Lubi czytać
Szacowany koszt 3 250,00 zł
Krótki opis zadania Inicjatywa związana z popularyzacją czytelnictwa i wymianą książek tzw. „bookcrossing”. Zadanie ma na celu wybudowanie ogólnodostępnej, zabudowanej „półki na książki”, która usytuowana będzie na placu zabaw w Parku Miejskim.
 
Nr projektu 7
Dane wnioskodawcy Piotr Gruszecki
Tytuł zadania Promocja Miasta Tomaszów Lubelski poprzez cygańską melodię
Szacowany koszt 24 800,00 zł
Krótki opis zadania Zorganizowanie dwóch koncertów zespołów romskich. Pierwszy w marcu, drugi w lipcu lub sierpniu 2017 r. W koncertach wystąpią dwa różne zespoły z innych miast a także lokalny zespół „Tamburino”.
 
Nr projektu 8
Dane wnioskodawcy Ks. mgr Dariusz Wasiluk
Tytuł zadania Iluminacja zabytkowej Cerkwi Prawosławnej w Tomaszowie Lubelskim jako podkreślenie walorów architektonicznych i wielokulturowości miasta
Szacowany koszt 50 000,00 zł
Krótki opis zadania Iluminacja pozytywnie wpłynie na podniesienie bezpieczeństwa otoczenia oraz walorów estetycznych centrum miasta. Uwypuklenie walorów architektonicznych świątyni wpłynie na pozytywny rozwój turystyki i zainteresowanie miastem, jego kulturą, tradycją i historią przodków. Inwestycja pozytywnie wykreuje wizerunek miasta i mieszkańców dbających o dobra kultury i bezpieczeństwo w obrębie centrum miasta.
 
Nr projektu 9
Dane wnioskodawcy Jerzy Majewski
Tytuł zadania Aktywna integracja z Akademią TKKT
Szacowany koszt 15 900,00 zł
Krótki opis zadania Projekt skierowany do wszystkich mieszkańców Miasta Tomaszów Lubelski w każdym wieku (seniorów, dzieci, młodzież, matki z dziećmi) zainteresowanych aktywnym spędzaniem wolnego czasu. Działanie zakłada przeprowadzenie bezpłatnego weekendowego, 3-dniowego seminarium z zakresu sztuk walki z Mistrzem Świata w karate.
 
Nr projektu 10
Dane wnioskodawcy Józef Mazur
Tytuł zadania Zagospodarowanie terenu na os. Południe ul. Roztocze, Dolna polegające na stworzeniu terenu rekreacyjnego
Szacowany koszt 50 000,00 zł
Krótki opis zadania Zakup i posadowienie elementów tworzących „zieloną plażę” z elementami do ćwiczeń i rekreacji na os. Południe (ul. Roztocze, ul. Dolna).
Nr projektu 11
Dane wnioskodawcy Waldemar Kołcun
Tytuł zadania Wypożyczalnia nartorolek dla mieszkańców Tomaszowa Lubelskiego do letniego uprawiania narciarstwa biegowego
Szacowany koszt 49 060,00 zł
Krótki opis zadania Stworzenie wypożyczalni sprzętu dla mieszkańców Miasta Tomaszów Lubelski do letniego uprawiania narciarstwa biegowego – nartorolek. Wypożyczalnia w okresie letnim działałaby na terenie OSiR Tomasovia przy torze do biegów na nartorolkach. Wypożyczalnia działałaby na zasadzie non profit.
Nr projektu 12
Dane wnioskodawcy Małgorzata Głuszko
Tytuł zadania Remont parkingu przy bloku ul. Kr. Zygmunta 7
Szacowany koszt 45 000,00 zł
Krótki opis zadania Naprawa parkingu przy bloku ul. Kr. Zygmunta 7.
Nr projektu 13
Dane wnioskodawcy Patryk Nowak
Tytuł zadania Samoobsługowe stacje naprawy rowerów
Szacowany koszt 30 000,00 zł
Krótki opis zadania Zrób to sam – rower bez tajemnic dla mieszkańców Tomaszowa Lubelskiego. Stacje naprawy rowerów usytuowane w trzech punktach: Rynek Miejski, Park Miejski, Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tomaszowie Lubelskim.
Nr projektu 14
Dane wnioskodawcy Ewelina Stasiuk
Tytuł zadania Modernizacja placu zabaw znajdującego się przy ul. Promiennej 1 w Tomaszowie Lubelskim
Szacowany koszt 38 000,00 zł
Krótki opis zadania Modernizacja placu zabaw znajdującego się przy ul. Promiennej 1 w Tomaszowie Lubelskim poprzez montaż nowych urządzeń do zabaw.

Zatwierdzona lista projektów do głosowania w 2017 roku

źr. UM Tomaszów Lubelski