Budowa stoku narciarskiego Biała Góra

 Niezmiernie miło jest nam poinformować, że gmina Tomaszów Lubelski przygotowała i złożyła do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia  „Rewitalizacja Białej Góry w Justynówce i Majdanie Górnym”  Dofinansowanie przedsięwzięcia z RPO WL wynosi 85% kosztów kwalifikowanych. Wniosek jest w trakcie oceny. „Rewitalizacja miejsca do rekreacji i aktywnego uprawiania sportu zwiększy atrakcyjność miejscowości oraz pozwoli na stworzenie dodatkowych źródeł dochodów dla mieszkańców Justynówki i Majdanu Górnego ” – uważa Marzena Czubaj-Gancarz Wójt Gminy Tomaszów Lubelski. 

 

źr. UG Tomaszów Lubelski