Blisko osiemset ujawnionych fałszerstw dokumentów na granicy

Funkcjonariusze z Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali kolejnych podróżnych, którzy przedstawili do kontroli granicznej fałszywe dokumenty. W ubiegłym roku ujawniliśmy podczas prowadzonych kontroli prawie osiemset fałszerstw.

12 stycznia br., na terenie drogowego przejścia granicznego w Hrebennem, do odprawy granicznej na kierunku wjazdowym, stawiło się sześcioro ob. Ukrainy. W czasie prowadzonej kontroli granicznej funkcjonariusz SG, dostrzegł nieprawidłowości w dokumentach przedstawionych do odprawy i postanowił wnikliwie je zbadać. Okazało się, iż podejrzenia mundurowego były jak najbardziej zasadne. Podróżni bowiem posługiwali się fałszywymi dokumentami, które miały potwierdzać podjęcie przez nich zatrudnienia na terytorium Polski.

W sprawie wszczęto postępowanie przygotowawcze. Zatrzymani podróżni, kobiety (52, 50, 47, 32, 22l.) oraz mężczyzna (50l.) za popełniony czyn posługiwania się przy kontroli granicznej fałszywymi dokumentami, poddali się dobrowolnie karze grzywny. Po zakończeniu prowadzenia wobec nich czynności procesowych wszyscy otrzymali również decyzje administracyjne o odmowie wjazdu na terytorium Polski.

 

Funkcjonariusze z Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej, w swej codziennej służbie, podczas prowadzonych kontroli granicznych, ujawnili w ubiegłym roku prawie 800 fałszerstw różnych dokumentów przedstawianych do kontroli. Najczęściej fałszowane są: „Oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy”, paszporty, wizy, dowody rejestracyjne pojazdów, polisy ubezpieczeniowe, zezwolenia na pobyt oraz prawa jazdy.

 

źr. Straż Graniczna