Bieg nad Tanwią

W dniu 29 kwietnia 2018 r. w ramach imprezy „Jarmark Susiecki” na stadionie sportowym Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suścu, przy ul. Spółdzielczej 5, o godz. 12:00 zostanie przeprowadzony:

  • bieg na dystansie 10 km
  • marsz Nordic Walking na dystansie 10 km

Zawody odbędą się ze wspólnego startu o godz. 12:00.

Trasa będzie wiodła ze stadionu, ul Spółdzielczą i po przejściu przez ul. Tomaszowską lasami z metą w miejscu startu.

Zarówno bieg jak i marsz Nordic Walking zostaną przeprowadzone w dwóch kategoriach wiekowych dla kobiet i trzech kategoriach wiekowych dla mężczyzn.

Zawodnicy biorący udział w marszu Nordic Walking wystartują tuż za biegaczami.

W biegu mogą wziąć udział osoby od 16 roku życia, a w marszu Nordic Walking od 12 roku życia.

Zasady uczestnictwa, sposób zgłaszania, wielkość opłaty startowej, nagrody i pozostałe postanowienia regulaminu „Biegu nad Tanwią” obowiązują zarówno biegaczy jak i chodziarzy.

Wszyscy uczestnicy biegu i marszu otrzymają okolicznościowy, odlewany medal.

Medal 1 Medal 2

Zwycięzcom wszystkich kategorii (miejsca I-III, oraz w kategorii open) zostaną wręczone puchary, medale i dyplomy. Dekoracja nastąpi na scenie „Jarmarku Susieckiego”, w parku k. stacji PKP, przy ul. Kolejowej, o godz. 14:00.

Zapisy można dokonywać na stronie www.pomiaryczasu.pl, wpisując się w terminie do 26 kwietnia 2018 r. pod pozycją:
– IV Bieg nad Tanwią – Bieg 10 km
lub
– IV Bieg nad Tanwią – Nordic Walking 10 km.

Łączna ilość zawodników w biegu i marszu Nordic Walking, ograniczona do 250 osób.

Zawodnicy niepełnoletni przy zapisie w Biurze Zawodów winni posiadać formularz podpisany własnoręcznie przez rodzica lub opiekuna.

Pliki do pobrania:

Plakat Biegu Nad Tanwią

Regulamin Biegu Nad Tanwią

Formularz zawodnika niepełnoletniego

Kontakt:
e-mail: it@susiec.pl 
tel. 84 6654893 w. 24,  84 6654410 w 22,  531-475-652

W sprawach technicznych dotyczących procesu zapisów  biuro@pomiaryczasu.pl

 

źr. GOK Susiec