„Bezpieczne wakacje”

68-91070W okresie letnim realizowany jest program „Bezpieczne wakacje”, w ramach którego funkcjonariusze prowadzą spotkania z dziećmi i młodzieżą. Działania prewencyjne mają na celu propagowanie bezpiecznych form wypoczynku oraz poprawę bezpieczeństwa wśród dzieci i młodzieży.

 Wczoraj tomaszowscy policjanci odwiedzili, świetlicę środowiskową „Krokus” w Tomaszowie Lubelskim i „Stadninę pod lasem” w Dąbrowie Tomaszowskiej, aby porozmawiać z dziećmi uczęszczającymi na koloniach i półkoloniach o bezpiecznym spędzaniu czasu wolnego.  Przybliżono dzieciom zasady, które  powinny stosować podczas przebywania w domu, na podwórku i nad wodą.

   Policjanci przypomnieli również numery telefonów alarmowych oraz procedury postępowania  w sytuacjach zagrożenia życia. Przypomniano też o zachowaniu się w stosunku do osób obcych i przyjmowania od nich prezentów. Rozdano ulotki aby mogły sobie w każdej chwili sięgnąć do informacji, które usłyszały podczas prelekcji.

źr. KPP w Tomaszowie Lubelskim