Bezpieczne ferie na zimowisku

Policjanci z KPP w Tomaszowie Lubelskim przeprowadzili prelekcję o bezpieczeństwie podczas spędzania ferii zimowych dla 28 dzieci przebywających na zimowisku w Szkole Podstawowej nr 3 w Tomaszowie Lubelskim.

W czwartek w Szkole Podstawowej nr 3 w Tomaszowie Lubelskim policjantka z Wydziału Prewencji zajmująca się profilaktyką społeczną oraz policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego w ramach działań profilaktycznych pod nazwą „Bezpieczne Ferie 2018” spotkali się z dziećmi w wieku 7-10 lat przebywającymi na zimowisku.

                Policjanci opowiedzieli dzieciom o formach bezpiecznego zachowania podczas ferii zimowych zwracając szczególną uwagę przede wszystkim na bezpieczeństwo na drodze. Przestrzegali
o niebezpiecznych zabawach na lodzie, zamarzniętych zbiornikach wodnych, stokach i pagórkach
w pobliżu dróg. Przypominali, aby dzieci nie ufały osobom nieznajomym i nie wpuszczały osób obcych do domu.

                Na koniec spotkania wszystkie dzieci otrzymały informator opracowany w Wydziale Prewencji KWP w Lublinie zawierający podstawowe zasady zachowania się podczas wypadku związanego z załamaniem lodu.

 

źr. KPP Tomaszów Lubelski