Betlejemskie Światło Pokoju

Na drogowych przejściach granicznych w Zosinie i Hrebennem, po raz kolejny odbyło się przekazanie Betlejemskiego Światła Pokoju na Ukrainę.

Betlejemskie Światło Pokoju to coroczna skautowa oraz harcerska akcja przekazywania przed Świętami Bożego Narodzenia symbolicznego ognia zapalonego w Grocie Narodzenia Chrystusa w Betlejem. Betlejemskie Światło Pokoju jest symbolem ciepła, miłości, pokoju i znakiem nadziei na życie pozbawione konfliktów i waśni.

 

W Polsce od 1991 roku akcję tę prowadzą harcerze ze Związku Harcerstwa Polskiego, którzy odbierają Betlejemskie Światło Pokoju od skautów słowackich, następnie Światło trafia do wszystkich chorągwi, hufców i drużyn harcerskich, a za ich pośrednictwem do mieszkańców miast i wsi w całej Polsce.           

Polscy harcerze przekazują Betlejemskie Światło Pokoju również do naszych wschodnich sąsiadów na Ukrainie, co miało miejsce na drogowych przejściach granicznych w Zosinie i Hrebennem. W tym uroczystym przekazaniu symbolu pokoju i nadziei oprócz harcerzy i skautów z Polski i Ukrainy uczestniczyli również przedstawiciele władz samorządowych, Kościołów Polski i Ukrainy oraz funkcjonariusze Straży Granicznej.

Podczas spotkania wspólnie śpiewano kolędy oraz składano życzenia na nadchodzące Święta Bożego Narodzenia. Harcerze roznosząc Betlejemski Ogień po całym kraju i przekazując go poza granice Polski pokazują w ten sposób, co oznacza niesienie pokoju oraz idei braterstwa. W tym roku Betlejemskiemu Światłu Pokoju towarzyszy hasło „Światło, które łączy”.

 

źr. Straż Graniczna